Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Արմեն Յուրիկի , տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Ի սկզբանե ամբիոնը կոչվում էր տնտեսական ինֆորմացիայի մեքենայական մշակում և կազմակերպում: 2011 թվականին համալսարանի գիտական խորհրդի սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվեց Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր: 2012թ. նոյեմբերի 19-ի գիտխորհրդի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվել է տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն:
Ամբիոնը պատրաստում է տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ոլորտի մասնագետներ:
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը գիտակրթական կապեր է հաստատել ամերիկյան և եվրոպական մի շարք համալսարանների, գիտական կենտրոնների, հիմնադրամների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնցից են ԱՄՆ Բերկլիի, Այովայի, Նյու-Յորքի համալսարանները, ՆԱՏՕ-ի «Գիտություն հանուն խաղաղության» ծրագիրը, Սորոսի, Չիկագոյի Մակարթուրի հիմնադրամները և այլն: Ի դեպ, Նյու-Յորքի համալսարանում գործում է նմանատիպ մագիստրոսական մասնագիտություն: 2016թ.ին ամբիոնի կողմից մշակվել է «Տեղեկատվական համակարգեր» նոր բակալավրական մասնագիտության եվրոպական չափանիշներին համահունչ կրթական ծրագիր: Վերջինս լիցենզավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից: Ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի ծրագրով կազմակերպված գիտաժողովներին Եվրոպական և ԱՄՆ համալսարաններում: 2015-ին ամբիոնում ձևավորվել է «Ցանցային տնտեսություն» գիտաուսումնական խումբը:
Վարիչները`
1. 2011-2020թթ․ ` Վարդան Ալբերտի Սարգսյան
2. 1993-2011թթ.` Ռոբերտ Վանյայի Արմենակյան
3. 1993-2000թթ.` Էդուարդ Եղիշեի Հյուսյան
4. 1985-1993թթ.` Լազր Ավետիքի Խանումյան
5. 1978թ.` Սուրեն Մերուժանի Սարգսյան
6. 1975թ.` Շավարշ Դանիելի Համբարձումյան
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է ավելի քան մեկ տասնյակ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, որոնց թվում`

 1. Վ.Ա.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Մ.Ա.Արշակյան, Կ.Ղ.Բադալյան, Ա.Հ.Արտաշյան, Գ.Բ.Տերտերյան, Ա.Ա.Աթանյան <<Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ «Ինֆորմատիկայի հիմունքներ» (ըստ կիրառման ոլորտների) առարկայից >>, ՀՏԴ 004(076.1) ԳՄԴ 32.81g7, Երևան, «Տնտեսագետ», 2018թ.
 2. Ա. Ղազարյան, <<Համակարգչային գրաֆիկա>> ՀՏԴ 004.92(07) ԳՄԴ 32.973+85.15գ7 Հ200 ISBN 978-9939-878-20-1, Երևան, ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», 2018թ,
 3. Վ. Ա. Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Ա. Ղազարյան, Մ.Արշակյան, Կ.Բադալյան, Գ.Տերտերյան, Ա.Աթանյան, <<Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ <<Համակարգչային հմտություններ>> առարկայից>>, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2016թ.,:
 4. Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ տնտեսական ինֆորմատիկա առարկայից, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վ.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, հեղինակային խումբ՝ Ա.Ղազարյան, Մ.Արշակյան, Կ.Բադալյան, Գ.Տերտերյան, Ա.Աթանյան, Երևան, «Տնտեսագետ», 2015, 191 էջ
 5. Վ. Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Ռ.Սեդրակյան, Լ.Սարգսյան, Է.Աղաբաբյան, Ցանցային տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում / համահեղինակությամբ/, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն 2015, 181 էջ
 6. Վ.Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Կ.Խաչատրյան, Հ.Օսիպյան, Ռ.Սեդրակյան, ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները /հեղինակներ համահեղինակությամբ/ , «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2014, 123 էջ
 7. Վ. Սարգսյան, Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), «Տնտեսագետ», Երևան, 2010, 72 Էջ,
 8. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ,
 9. Վ. Սարգսյան, Թվային Ֆիրմայի Կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 172 էջ,
 10. Սարգսյան Վ., Թվային Ֆիրմայի Կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 172 էջ,
 11. Սարգսյան Վ., Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ,
 12. Սարգսյան Վ., Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), Տնտեսագետ հրատ., Երևան, 2010, 72 Էջ,
 13. Արքելաթյան Գ., Էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2011, 79 էջ:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակված ուսումնամեթոդական ձեռնարկները

Ամբիոնի կազմը

 1. Ղազարյան Արմեն Յուրիկի -ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Բադալյան Կիմա Ղևոնդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Արշակյան Մարետա Արշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Խաչատրյան Կամո Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Արտաշյան Արգամ Համլետի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 6. Աթանյան Աիդա Արարատի - դասախոս
 7. Տերտերյան Գայանե Բագրատի - դասախոս
 8. Սահակյան Սահակ Վոլոդյայի - ասիստենտ
 9. Թումանյան Անուշ Լավրենտի - դասախոս
 10. Կիրակոսյան Աննա Սրապի - ասիստենտ
 11. Օսիպյան Հռիփսիմե Էմիլի - տ․գ․թ․, դասախոս
 12. Սարգսյան Արման Ալբերտի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 13. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի - տեխ․գ․թ․, դոցենտ
 14. Ղուկասյան Գայանե Մամիկոնի - ֆիզ․ մաթ․ գիտ․ թ․, դոցենտ
 15. Մարգարյան Բագրատ Սերգեյի - ասիստենտ
 16. Շարխատունյան Ռուզաննա Հայկի - ասիստենտ
 17. Գալստյան Լիլիթ Արտավազդի - ասիստենտ
 18. Գյոնջյան Քրիստինե Լևոնի - դասախոս
 19. Ավագյան Աննա Արմենի - ասիստենտ
 20. Գրիգորյան Ինեսա Էդվարդի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 24 70 50, (+37410) 24 73 70