«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N4

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՀՀ մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտահանման վրա մակրոտնտեսական գործոնների ազդեցությունների գնահատումը

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԷԴԳԱՐ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ինչո՞ւ են հայաստանյան բանկերը ավելացրել պետական պարտատոմսերում ներդրումները. փաստեր բանկերի մակարդակով գնահատումներից

ԱՆՆԱ ՄԱԿԱՐՅԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Պետական պարտքի շեմային ցուցանիշները. միջազգային հետազոտություններ և հայկական իրականություն

ԿԱՐԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ, ԱՆՈՒՇ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հարկային վարչարարության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՍԱՐԳԻՍ ԱՍԱՏՐՅԱՆՑ, ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Որոշումների ընդունման գործընթացը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և համակարգի կատարելագործման հնարավորությունները Երևան քաղաքում

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ՌՈՒԲԵՆ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ՏԱՃԱՏ ՊԱՊՈՅԱՆ, ԳՈՌ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ բնակչության ծերացման հիմնախնդիրները ժողովրդագրական գործընթացների փոփոխության համատեքստում

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ԷՐԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, ՄԵԼԱՆՅԱ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ, ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Թռչնամսի շուկայի զարգացման միտումներն աշխարհում և Հայաստանում

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱԿՈԲ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ

Նորարարական ձեռնարկատիրությունը տնտեսական զարգացման համատեքստում

ԷՄԻԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի կազմակերպություններում ուսուցման և վերապատրաստման առանձնահատկությունները և դրանց արդյունավետության գնահատումը

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՈԻՇ ԱՆԱՆՅԱՆ

ԵՄ տնտեսության ճգնաժամը կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում