«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԿԱՐԵՆ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Արտաքին աուդիտի մարտահրավերները կորոնավիրուսային համավարակի ժամանակ

ԷՐԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ ռեզիդենտ տնային տնտեսությունների խնայողության վարքագծի վրա սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությունը

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, ԵՎԳԵՆՅԱ ԲԱԶԻՆՅԱՆ, ՍԱՐԳԻՍ ԱՍԱՏՐՅԱՆՑ, ՀԱՅԿԱՐԱՄ ԴՐՄԵՅԱՆ, ՆԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության վերլուծություն (Բերդ համայնքի օրինակով)

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, ԳԱԳԻԿ ԲԱԴԱԴՅԱՆ, ՍԱՍՈՒՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Պետական համաֆինանսավորման հիմնախնդիրները ՀՀ առողջապահական համակարգում

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ, ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ, ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

COVID-19 համավարակի ազդեցությունը ՀՀ բնակչության մահացության վրա

ԱՐՄԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԿԱՄՈ ԴԱՎԹՅԱՆ

Զբաղվածության միտումները և մակրոտնտեսական փոխառնչությունները

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Առողջապահական զբոսաշրջությունը Հայաստանում. զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ, ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Թուրքիայի կողմից հնարավոր ապաշրջափակման ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԵՍՏԱԿԵՍ ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ ԱԹՈՅԱՆ, ՍՈՍԵ ՍԻՄԱՎՈՐՅԱՆ

Թուրքական ուղեղային կենտրոնների դերը պետություն−սփյուռք հարաբերություններում. SETA-ի և ORSAM-ի օրինակով

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ԲԵՔԱՐՅԱՆ

Սխալների ուղղումը անգլերենի դասավանդման համատեքստում