«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N6

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հայաստանում ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը բանկային համակարգի վրա. արդյո՞ք հաստատվում է «ծույլ բանկերի» վարկածը

ԴԻԱՆԱ ՏԵՐՅԱՆ

Կապիտալի շուկայի և դրամավարկային քաղաքականության ապագային միտված ուղղորդման միջև առկա կապերը

ՄԽԻԹԱՐ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

Հարկային քաղաքականության դերը «հարկային դրախտների» (օֆշորների) զարգացման գործում

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՐՈՒԶԱ ՄԱՅԻԼՅԱՆ, ԼԻԱՆԱ ԻՍԱՅԱՆ

Բիզնեսի սոցիալական կապիտալի գնահատումը փորձագիտական հարցման միջոցով (ՀՀ օրինակով)

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրողականության և մրցունակության վրա ազդող հիմնական գործոնների բացահայտումը

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀՀ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում ներդրումային գործունեության գնահատումը մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ

ՎԱՀԵ ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ, ԱՆԻ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ, ԴԻԱՆԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, ԼԱԼԱ ԽՈՋՅԱՆ

ՀՀ մարզերի վտանգների և ռիսկերի ինտեգրալային համաթվի մշակումը սոցիալ-տնտեսական զարգացման համատեքստում

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՎԱՐԴԱՆ ԱԹՈՅԱՆ

Ուղեղային կենտրոնների ոլորտի ձևավորումը Հայաստանում

ԳԵՎՈՐԳ ՂԱԼԱՉՅԱՆ

Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների բազմաչափ գնահատումը բինար դասակարգման մոդելների միջոցով

ՎԱՀԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Միաեղջյուր ստարտափների դերը երկրի ստարտափ էկոհամակարգի զարգացման գործում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հայաստանի միգրացիոն իրավիճակի համապարփակ վերլուծություն

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի 2021 թ. հրապարակումների ցանկը