«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՎԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՄՀԵՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ներքին խնայողություններով տնտեսության բարդության աստիճանի բարձրացման համար անհրաժեշտ ներդրումների ֆինանսավորման հայեցակարգային շրջանակ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները. Ախտորոշում եվ հիմնական ուղենիշներ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՐԱՔՍՅԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Երևան քաղաքի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի վերլուծությունը՝ խելացի կառավարման գործարկման համատեքստում

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

MIKAYEL MELKUMYAN, ARTHUR ARAKELYAN

Possibilities of constructing a copper smelter in the republic of Armenia

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

TIGRAN MIKAYELYAN

Analysis of the competitiveness situation at the international and regional levels

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ, ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԳԱՐԻԿ ՍԻՐՈՅԱՆ, ԼԻԱՆԱ ՖԻԴԱՆՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՀԱՍՄԻԿ ՔԱՐԱՄՅԱՆ

Գյուղատնտեսության մրցունակություն. Վայոց ձորի եվ Արարատի մարզերի էմպիրիկ տվյալների վերլուծություն

ՎՈԼՈԴՅԱ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ տնտեսության ագրարային հատվածի տեղաբաշխումը եվ մասնագիտացումը դրա տարածքային համաչափ զարգացման համատեքստում

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Վարկային ռիսկի գնահատումն ըստ ընտրված ռազմավարության

SAMSON PETROSYAN, LILIT MKRTCHYAN

Impact assessment of fiscal decentralisation on macroeconomic stability factors (the Armenian case)

ՌՈՄԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Աշխատավարձի մակարդակը պայմանավորող գործոնների գնահատումը ՀՀ օրինակով

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

РУЗАННА САРКИСЯН

СДО Moodle как идеальная среда для обучения студентов поколения z (на примере электронного курса русского языка, разработанного для студентов АГЭУ)