«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N6

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԹԱԳՈՒՀԻ ՕՀԱՆՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ֆիսկալ ապակենտրոնացման գնահատումը

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ԳԱՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱԻԴԱ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի արդյունավետության գնահատումը ֆերմերների և փորձագետների շրջանում անցկացված հարցման միջոցով

ԱՆՆԱ ԲԱՅԱԴՅԱՆ

Գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման պետական կարգավորման և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՍՈՒՐԵՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հիմնախնդիրները

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, ԿԱՄՈ ԴԱՎԹՅԱՆ, ԴԻԱՆԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի աշխատաշուկան բնութագրող ցուցանիշների փոխառնչությունների վերլուծությունն ու միտումների գնահատումը

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԵՆ ՔԹՈՅԱՆ, ԵԼԵՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ԱՆՈՒՇ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՄԱՏԻՆՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԱՆՈՒՇ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Բիզնես մոդելները թվային փոխակերպման պայմաններում

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, ԳԱԳԻԿ ԲԱԴԱԴՅԱՆ, ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԹԱԹՈՍՅԱՆ, ՄՀԵՐ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

Կանաչ գնումների հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (Երևան քաղաքի օրինակով)

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՈՂԻԿ ՄԵՋԼՈՒՄՅԱՆ

Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի 2022 թ. հրապարակումների ցանկը