«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N3

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ԵԴԻԳԱՐՅԱՆ

Մարդկային կապիտալի և մարդկային զարգացման համաթվերը որպես մարդկային կապիտալի չափման գործիքներ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԱՐԱՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՀՀ-ում գործող ՄՖԿ-ների կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառելիությունը և զարգացման հնարավոր ուղղությունները

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ակրեդիտիվով կատարվող հաշվարկների հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ռազմավարական և ֆինանսական հաշվառումների ինտեգրման մոտեցումները

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսական գնահատականը

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետության ագրոպարենային համակարգի կորուստները և պետական աջակցության ծրագրերը

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՌՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՀՀ տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերը՝ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների համապատկերում

ՌՈՄԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՀՀ, ԵԱՏՄ և հարևան երկրների բնակչության զարգացման, կենսամակարդակի և անհավասարության վերլուծությունը

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

Ներդրումային ֆոնդի կառավարման վճարի ողջա­միտ մակարդակը

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ, ԼԻԱՆԱ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՍԱՆԱՄՅԱՆ

Թվային տնտեսության զարգացման խնդիրներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԱԼԲԵՐՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ոչ լիբերալից դեպի լիբերալ. գաղափարախոսական շրջադարձի արդյունքները Իսրայելի օրինակով

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

«Մուդլ» հեռավար ուսուցման հարթակում էլեկտրո­նա­յին դասընթացի նախագծումը LX-դիզայնի սկզբունք­ների հիման վրա (ՀՊՏՀ ուսանողների համար մշակված ռու­սաց լեզվի դասընթացի օրինակով)