«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N4

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԱՐՍԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ, ԳԱԳԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ապահովագրության շրջանակներում դեղերի փոխհատուցման հիմնական սխեմաների համեմատական վերլուծություն

ՄԱՐՏԻՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ

ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի միկրոտնտեսական կարգավորումը

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԹԱԳՈՒՀԻ ՕՀԱՆՅԱՆ, ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ տարածքային անհամաչափության գնահատում և վերլուծություն

ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացված խախտումների և դրանց վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը ՀՀ օրինակով

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման հիմնախնդիրները համաշխարհային տնտեսությունում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԵԱՏՄ թվային տնտեսության ռազմավարության վերլուծությունը

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ, ԱՇՈՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Շրջանաձև տնտեսության զարգացման համաշխարհային փորձը և Հայաստանում ներդրման նախադրյալները

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԶԱԽԱՐՅԱՆ

Ինովացիոն լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ԱԼԼԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Էքսպերիմենտալ դասավանդում. լեզուների իմացության գնահատման բաղադրիչային-կուտակային համակարգի ներդրումը ՀՊՏՀ օրինակով

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈԲԵՐՏ ՍԱՐԻՆՅԱՆ, ԲԵԼԼԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Իսրայելի տնտեսական ֆենոմենը