«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԷԼԵՆ ԱՎԱԼՅԱՆ, ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ՆԱԻՐՈՒՀԻ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Էլեկտրոնային առևտրում հարկմանն առնչվող խնդիրների համատեքստում մշտական հաստատության ձևավորման կարևորությունը

ՆԵՐՍԵՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Հայաստանում գյուղատնտեսության ռիսկերի ապահո­վագրության «պտղաբերությունը»

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՐՈՒԶԱ ՄԱՅԻԼՅԱՆ, ԼԻԱՆԱ ԻՍԱՅԱՆ

Սոցիալական կապիտալի և եկամուտների անհավա­սարության փոխազդեցության գնահատում

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, ԱԻԴԱ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ, ՍՈՒՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման մի­տումները և կառուցվածքային տեղաշարժերի վեր­լու­ծությունը

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ, ՍՈՒՐԵՆ ՊԱՐՍՅԱՆ, ԹԱԳՈՒՀԻ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ԶԱՐՈՒՀԻ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՏԻՏԻԶՅԱՆ, ԱՄԱԼՅԱ ԲԱՀԱՐՅԱՆ

Ռեակտիվ էներգիայի սակագների կիրառությունը որ­պես էներգախնայողության միջոց

ԵՎԳԵՆՅԱ ԲԱԶԻՆՅԱՆ, ԷՐԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ՆԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՀՀ բուսական յուղերի շուկայի մրցակցային իրավիճակի գնահատումը

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԻՄՈՆ ՍՆԳՐՅԱՆ

Արժութային ինտեգրման հակասությունները ԵԱՏՄ-ում

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԳԱՌՆԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ,

Մեքենայական ուսուցման կիրառումը ֆիզիկական անձանց վարկային ռիսկի կառավարման համակարգում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Քրիստինա Թորգոմյան

Լեզվի ուսումնառության ընթացքում պլատոյի էֆեկտը գործարար անգլերենի համատեքստում. դրա պատճառ­ներն ու լուծումները առցանց գործիքների և տեխնոլո­գիա­ների միջոցով