Հայկազ Արամյան

Կրթություն: 2009-2013 թթ. - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսական ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում», բակալավր
2013-2015թթ. - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսական ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում», մագիստրոս
2015 – 2018թթ. - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտ, Ֆինանսների ամբիոնի «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ: 2018թ. տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան:

Աշխատանքային փորձ: 2013- 2015թթ. - «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ, մասնագետ Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտում,
2015 - 2018թ. մարտ – «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ, բիզնես ադմինիստրատոր Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտում,
2018թ. մարտից առ այսօր - «Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիայի հիմնադրամ» (FAST) Ինովացիոն վերլուծաբան,
2016թ. ապրիլից առ այսօր - «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբան:

Հետազոտական հետաքրություններ: բորսայական և դեպոզիտար գործունեություն, բանկային համակարգ, կենսաթոշակային ֆոնդեր, ֆինանսական գործիքներ, այլընտրանքային ներդրումներ, միջազգային ֆինանսական շուկաներ, դրամավարկային քաղաքականություն

Կոնտակտային տվյալներ: aramyan92@gmail.com, +374 93 057 037