ՀՀ պետական պարտքի աճը կարող է խնդրահարույց լինել տնտեսության համար

Շուշան Մովսիսյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
«Ազգային անվտանգության հետազոտություններ»
ծրագրի կրտսեր փորձագետ