Ինչ է արտահանում և ներմուծում Հայաստանը

Շուշան Մովսիսյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
«Ազգային անվտանգության հետազոտություններ»
ծրագրի կրտսեր փորձագետ

Դեկտեմբեր 2017 թ․