«Արտասահմանյան առաջատար համալսարանական «ուղեղային կենտրոնների» գործունեության ուսումնասիրությունն ու լավագույն փորձի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է ՀՊՏՀ «ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական կենտրոնի «Ազգային անվտանգության հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են արտասահմանյան վեց և հայաստանյան ինը համալսարանական «ուղեղային կենտրոնների» գործունեությունը, որոնց հիման վրա էլ կատարվել են առաջարկություներ արտասահմանյան լավագույն փորձի՝ ՀՀ-ում ներդրման վերաբերյալ, ինչը և սույն հետազոտության հիմնական նպատակն է:

Ներբեռնել