Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետը գործում է համալսարանի հիմնադրման տարվանից՝ 1975 թվականից: Ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, հեռակա բակալավրիատում` 5 տարի, առկա մագիստրատուրայում` 2 տարի, հեռակա մագիստրատուրայում՝ 2.5 տարի:

Առկա և հեռակա բակալավրիատ`

 • Տնտեսագիտություն
 • Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Առկա մագիստրատուրա՝

Մասնագիտություն` Տնտեսագիտություն

 • Կրթական ծրագիր` Տնտեսագիտության տեսություն
 • Կրթական ծրագիր` Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Կրթական ծրագիր` Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • Կրթական ծրագիր` Տնտեսության պետական կարգավորում
 • Կրթական ծրագիր` Մակրոտնտեսական վերլուծություն
 • Կրթական ծրագիր` Նորարարությունների տնտեսագիտություն
 • Կրթական ծրագիր` Հողագույքային հարաբերություններ

Հեռակա մագիստրատուրա՝

 • Մակրոտնտեսական վերլուծություն
 • Նորարարությունների տնտեսագիտություն
 • Տնտեսության պետական կարգավորում
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Ֆակուլտետի դեկան՝ Գրիգոր Նազարյան
Դեկանի տեղակալ՝ Մուշեղ Հակոբյան

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են՝

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ
Հեռ.` (+ 37410) 593-443, (+ 37410) 593-440, +374 10 593 498
էլ. փոստ` mthdekanat@gmail.com