Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Նարինե Հայկի Խալաթյան, տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման տնտեսագիտություն մասնագիտությունը կազմավորվել է 1997 թ., իսկ 1998 թ. հիմնադրվել է հանրապետությունում միակ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնը, ինչը ժամանակի հրամայական էր: Հետագայում ամբիոնում ձևավորվեց ևս մեկ՝ հողագույքային հարաբերություններ մասնագիտությունը: Վերոնշյալ մասնագիտությունների հենքի վրա էլ կազմավորվել են Բնօգտագործման տնտեսագիտություն, Պետական գույքի կառավարում, Անշարժ գույքի գնահատում, Հողագույքային հարաբերություններ, Տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն մագիստրոսական մասնագիտացումները:

Վարիչները`

տ.գ.դ., պրոֆեսոր ` Գևորգյան Սուրեն Այվազի /1998-2018/

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը համագործակցում է`

 1. Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 2. ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե
 3. ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն։
 4. Երևանի քաղաքապետարան
 5. ՀՀ կադաստրի կոմիտե
 6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
 7. ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
 8. Paris Peace Forum - Global Platform for goverence projects (Ֆրանսիա)
 9. «Ֆլալեսս» կորպորացիա (ԱՄՆ)
 10. Peakwellness ընկերություն (ԱՄՆ)
 11. «ԱՅ ԷՍ ԷՍ ԴԻ» Համայնքների կայուն զարգացման նորարարական լուծումներ ՀԿ
 12. Yerevan Press լրատվական կայք

«Բնապահպանությունև բնօգտագործման տնտեսագիտություն» և «Շրջակա միջավայրի տնտեսագիտություն» առարկաները համահամալսարանական են և դասավանդվում են բոլոր մասնագիտությունների 2-4-րդ կուրսերում: Ասպիրանտուրայի և հայցորդների ինստիտուտի միջոցով ամբիոնը պատրաստել է մի քանի տասնյակ գիտության թեկնածուներ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է «Ծխելու տնտեսական և էկոլոգիական հետևանքները», ուսանողական գիտաժողովի նյութերը, «Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր», «Շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ», «Հողագույքային հարաբերությունների հիմունքներ», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում», «Էկոլոգիական անվտանգություն» ուսումնական ձեռնարկները։

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները`

 • «էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», հետազոտական խմբի ղեկավար` Սուրեն Գևորգյան,տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, հետազոտական խմբի անդամներ` Ռ.Ա. Պետրոսյան Ա.Պ. Գևորգյան , Երևան 2014թ. «Տնտեսագետ» հրատարակչություն
 • «Հայաստանի Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը ՀՀ անշարժ գույքի կառավարման ոլորտում»:
 • ''Маркетинг образовательных услуг''Монография, Высшая школа экономика-гуманитарная Республика Польша. 63 печ. лист, С.Геворгян, Г.Назарян:
 • «ՀՀ էկոլոգիական կրթության քաղաքականության հիմնադրույթները», Երևան 2006թ., պատրաստված և հրատարակված է «Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ-Հայաստան»-ի հովանավորությամբ:
 • 2005-2006թթ. «ՀՀ մասնավոր և պետական բուհերում ուսանողական ոչ ֆորմալ խմբերի, ակումբների ձևավորումը և նրանց մասնակցության ակտիվացումը քաղաքացիական հասարակության զարգացման ոլորտում»` «Հասարակական երկխոսության և զարգացումների կենտրոնի» օժանդակությամբ:
 • 2008-2010թթ. «Երկրորդային ռեսուրսօգտագործման էկոլոգոտնտեսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում»` ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության օժանդակությամբ:

Ամբիոնի կազմը

 1. Խալաթյան Նարինե Հայկի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ
 2. Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հակոբյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գևորգյան Ալիսա Պետրոսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Կարապետյան Աննա Կարապետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Ալեքսանյան Արմեն Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Այվազյան Նորա Հայկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 8. Աֆյան Նադեժդա Գրիշայի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Մարգարյան Աննա Վլադիկի- տ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Ալոյան Գևորգ Ասատուրի - տեխ․գ․թ․, դոցենտ
 11. Ծատուրյան Արայիկ Աշիկի - ասիստենտ
 12. Մովսիսյան Հարություն Իշխանի - երկր․գ.թ., դոցենտ
 13. Փանոսյան Իռա Կորյունի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 14. Մուրադյան Վահագն Սոսի - աշխ․գ․թ․, դոցենտ
 15. Մելյան Հռիփսիմե Վարանցովի - ասիստենտ
 16. Մանասյան Վոլոդյա Գուրգենի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 17. Ռուբենյան Արմեն Գալուստի - դասախոս
 18. Էգնատոսյան Գոհար Կառլենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն,
էլ. հասցե` environmental.economics@asue.am Հեռ.` (+37410) 593-450