Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Նարինե Հայկի Խալաթյան, տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» մասնագիտությունը կազմավորվել է 1997 թ․, իսկ 1998-ին ժամանակի հրամայականով հիմնադրվել է բնօգտագործման տնտեսագիտության՝ հանրապետությունում միակ ամբիոնը:

Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի, ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի, ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության, Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի և մի շարք ոլորտային կառույցների հետ: Վերոնշյալ կառույցներում լաբորատոր դասեր անցկացնելով և այդ կառույցների մասնագետների կողմից ՀՊՏՀ-ում բաց դասեր կազմակերպելով՝ ամբիոնը նպաստում է ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշմանը աշխատաշուկայում։

Վարիչները

 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս․ Գևորգյան (1998-2018 թթ․)
 • տ.գ.թ., դոցենտ Գ․ Աղաջանյան (2018-2022 թթ․)
 • 2022 թվականից մինչ օրս՝ տ.գ.թ., դոցենտ Նարինե Խալաթյան

Մասնագիտություն, մասնագիտացում

Ամբիոնը ՀՀ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան իրականացնում է կրթություն 3 մակարդակներում։

Բակալավրիատ

 • Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Դասընթացները

 • Շրջակա միջավայրի տնտեսագիտություն
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Բնապահպանության հիմունքներ և ռեկրեացիոն ռեսուրսների տնտեսագիտություն Կայուն զարգացման հիմունքներ
 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
 • Բնապահպանական ապահովագրություն
 • էկոլոգիական մենեջմենթ
 • Էկոլոգիական աուդիտ

Մագիստրատուրա

 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Դասընթացները

 • Էկոլոգիական սերտիֆիկացում և ստանդարտացում
 • Էկոլոգիական ռիսկի գնահատում և կառավարում
 • Ռեգիոնալ էկոքաղաքականություն
 • Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքներ

Բակալավրական «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» և մագիստրոսական «Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» ծրագրերով ամբիոնն ուսուցանում է ավելի քան 70 դասընթաց։

Ասպիրանտուրա

 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Դասընթացները

 • Էկոլոգիական վարքագծի վերլուծություն
 • Շրջակա միջավայրի որակ և տնտեսական բարեկեցության չափումներ
 • Էկոլոգիական գործարարության զարգացման ուղղություններ և այլն

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի գիտահետազոտական ընդհանուր թեման է «Բնօգտագործման վճարների կիրառման արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում»։

Ամբիոնի կազմը

 1. Խալաթյան Նարինե Հայկի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ
 2. Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հակոբյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գևորգյան Ալիսա Պետրոսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Կարապետյան Աննա Կարապետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Ալեքսանյան Արմեն Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Ալոյան Գևորգ Ասատուրի - տեխ․գ․թ․, դոցենտ
 8. Մովսիսյան Հարություն Իշխանի - երկր․գ.թ., դոցենտ
 9. Փանոսյան Իռա Կորյունի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 10. Մուրադյան Վահագն Սոսի - աշխ․գ․թ․, դոցենտ
 11. Մանասյան Վոլոդյա Գուրգենի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 12. Այվազյան Նորա Հայկի - տ.գ.թ., դասախոս
 13. Աֆյան Նադեժդա Գրիշայի - տ.գ.թ., դասախոս
 14. Մարգարյան Աննա Վլադիկի- տ.գ.թ., դասախոս
 15. Եսայան Տիգրան Երջանիկի - անաս․գ․թ․, դասախոս
 16. Ծատուրյան Արայիկ Աշիկի - դասախոս
 17. Մելյան Հռիփսիմե Վարանցովի - դասախոս
 18. Ռուբենյան Արմեն Գալուստի - դասախոս

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ՀՊՏՀ բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-450
էլհասցե` environmental.economics@asue.am