Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի, տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Բնօգտագործման տնտեսագիտություն մասնագիտությունը կազմավորվել է 1997 թվականին, իսկ 1998 թվականին հիմնադրվել է հանրապետությունում միակ բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը, ինչը հանդիսանում էր ժամանակի հրամայական: Հետագայում ամբիոնում ձևավորվեց ևս մեկ՝ հողագույքային հարաբերություններ մասնագիտությունը: Վերոնշյալ մասնագիտությունների հենքի վրա էլ կազմավորվել են Բնօգտագործման տնտեսագիտություն, Պետական գույքի կառավարում և Հողագույքային հարաբերություններ մագիստրոսական մասնագիտացումները:
Վարիչները`
տ.գ.դ., պրոֆեսոր ` Գևորգյան Սուրեն Այվազի /1998-2018/
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը համագործակցում է`

 1. Գերմանիայի Justus Liebig համալսարանի հետ (Justus Liebig University Giessen, Germany):
 2. Ֆրանսիայի G2iA (Groupment interprofessionel international Armenien) բարձրագույն դպրոց-համալսարանի հետ:
 3. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե:
 4. ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն:
 5. ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային Կոմիտե:
 6. ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն:
 7. ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն:
 8. ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության և ճարտարապետության պետական կոմիտե:
 9. Երևանի քաղաքապետարան:
 10. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի «Քարտեզագրություն և հողաշինարարություն» ՊՈԱԿ:

«Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն» և «Շրջակա միջավայրի տնտեսագիտություն» առարկաները համահամալսարանական է և դասավանդվում է բոլոր մասնագիտությունների 2-4-րդ կուրսերում:
Ասպիրանտուրայի և հայցորդների ինստիտուտի միջոցով ամբիոնը պատրաստել է մի քանի տասնյակ գիտության թեկնածուներ:
Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է «Ծխելու տնտեսական և էկոլոգիական հետևանքները», ուսանողական գիտաժողովի նյութերը, «Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր», «Շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ», «Հողագույքային հարաբերությունների հիմունքներ», «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» ուսումնական ձեռնարկները:
Գիտահետազոտական աշխատանքները Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները`
· «էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», հետազոտական խմբի ղեկավար` Սուրեն Գևորգյան տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, հետազոտական խմբի անդամներ` Ռ.Ա. Պետրոսյան Ա.Պ. Գևորգյան , Երևան 2014թ. «Տնտեսագետ» հրատարակչություն:
· «Հայաստանի Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը ՀՀ անշարժ գույքի կառավարման ոլորտում»:
· ''Маркетинг образовательных услуг''Монография, Высшая школа экономика-гуманитарная Республика Польша. 63 печ. лист, С.Геворгян, Г.Назарян:
· «ՀՀ էկոլոգիական կրթության քաղաքականության հիմնադրույթները», Երևան 2006թ., պատրաստված և հրատարակված է «Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ-Հայաստան»-ի հովանավորությամբ:
· 2005-2006թթ. «ՀՀ մասնավոր և պետական բուհերում ուսանողական ոչ ֆորմալ խմբերի, ակումբների ձևավորումը և նրանց մասնակցության ակտիվացումը քաղաքացիական հասարակության զարգացման ոլորտում»` «Հասարակական երկխոսության և զարգացումների կենտրոնի» օժանդակությամբ:
· 2008-2010թթ. «Երկրորդային ռեսուրսօգտագործման էկոլոգոտնտեսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում»` ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության օժանդակությամբ:
Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տեղական և միջազգային ամսագրերում ու ժողովածուներում տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:

Ամբիոնի կազմը

 1. Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի - ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Հակոբյան Հայկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Գևորգյան Ալիսա Պետրոսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կարապետյան Աննա Կարապետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Առաքելյան Ռուզաննա Ներսեսի - կենսաբ. գ. թ. դոցենտ
 6. Պետրոսյան Ռազմիկ Արշակի - քիմ. գ.թ., դոցենտ
 7. Ալեքսանյան Արմեն Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Այվազյան Նորա Հայկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Ռուբենյան Արմեն Գալուստի - ասիստենտ
 10. Մանասյան Վոլոդյա Գուրգենի - աշխ.գ.թ., դոցենտ
 11. Սարգսյան Հրաչյա Գրիգորի - ասիստենտ
 12. Աֆյան Նադեժդա Գրիշայի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 13. Էգնատոսյան Գոհար Կարլենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-450