Անի Խաչատրյան

Կրթություն: 2017թ. դեկտեմբեր՝ թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն՝ «Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատման համաթվերի մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում» թեմայով, ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
2013-2017թթ.՝ ասպիրանտուրա, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ Տնտեսագիտության տեսության մասնագիտություն
2009-2011թթ.՝ մագիստրատուրա, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, բիզնեսի կազմակերպում մասնագիտություն,
2005-2009թթ.՝ բակալավրիատ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, բիզնեսի կազմակերպում մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ: 2016թ. սեպտեմբերից մինչ օրս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, ավագ հետազոտող,
2017թ. սեպտեմբերից մինչ օրս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Վիճակագրության ամբիոն, ասիստենտ,
2015-2016թթ.՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, դասախոս,
2011-2015թթ.՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն, լաբորանտ:

Հետազոտական հետաքրություններ: Էկոնոմետրիկ մեթոդների, վիճակագրական ծրագրային փաթեթների կիրառությունը տնտեսագիտական խնդիրների լուծումներում, սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների գնահատում և վերլուծություն, ընդհանրական համաթվերի կառուցում:

Կոնտակտային տվյալներ: Հեռ. +374 10 593 415.
E-mail:
ani.kh88@mail.ru