Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնը ստեղծվել է 1975թ. ԵրԺՏԻ հիմնադրման պահից` Արդյունաբերական արտադրության կազմակերպման և պլանավորման անվանմամբ:
Վարիչները`
Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, 11.02.2010 թ.-ից մինչև այժմ
Արշակյան Ալբերտ Հայկի, 1988–2009թթ.
Ավանեսյան Ավագ Բախշիի, 1975-1987թթ.
Մասնագիտություն` «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (բակալավրական ուսուցում)
Մասնագիտացումներ՝
«Ձեռնարկատիրական գործունեություն»,
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն» (մագիստրոսական ուսուցում)
2016 թվականին կատարվել է ընդունելություն հեռակա մագիստրոսական ուսուցման «Ձեռնարկատիրական գործունեություն» մասնագիտացմամբ:
Գիտահետազոտական աշխատանքներ՝
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հայերենով և ռուսերենով ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում` «Միկրոէկոնոմիկա», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում» ուսումնական ձեռնարկները, 39 առարկայական ծրագրեր, 17–ը` մագիստրոսական, 22–ը` բակալավրական ուսուցման, մի քանի տասնյակ հոդվածներ, կազմակերպվել են մի շարք գիտական սեմինարներ հանրապետության տնտեսությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
2016թ. հրատարակվել է «Միկրոէկոնոմիկայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկը: Հեռակա մագիստրատուրայում դասավանդող դասախոսները կազմել են նոր մագիստրոսական ծրագրեր: Կազմվել և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների համար դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումները:
2016-2017 ուտարում ամբիոնի կողմից ներկայացվել է նոր մասնագիտության «Սերվիս» կրթական ծրագիրը և այդ ծրագրի 33 առարկայական ծրագրեր: 2018-2019 թթ. ամբիոնի կողմից մշակվել և հաստատման է ներկայացվել «Ձեռնարկատիրության կազմակերպում» կրթական ծրագիրը:

Ամբիոնի կազմը`

 1. Մելքումյան Միքայել Սերգեյի - ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Եղիազարյան Աշոտ Արծրունի - դոցենտ, տ.գ.դ.
 3. Սարգսյան Աննա Սուրիկի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 4. Թումասյան Զենֆիրա Արամայիսի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 5. Քալանթարյան Ազատ Վազգենի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 6. Սիմոնյան Անահիտ Սերգեյի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 7. Բահարյան Ֆրիդա Ֆրիդրիխի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 8. Գաբրիելյան Հրանուշ Սերյոժայի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 9. Գրիգորյան Գայանե Հրաչիկի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 10. Արշակյան Արամ Ալբերտի - դոցենտ, տ.գ.թ.
 11. Շեկյան Անդրանիկ Լավրենտիի - ասիստենտ, տ.գ.թ.
 12. Առաքելյան Արթուր Ժիրայրի - ասիստենտ, տ.գ.թ.
 13. Մելքումյան Զառա Միքայելի - ասիստենտ, տ.գ.թ.
 14. Վարդանյան Սուսաննա Արմենի - ասիստենտ, տ.գ.թ.
 15. Տոնոյան Մարինե Հարությունի - ասիստենտ
 16. Մովսիսյան Էմմա Ալեքսանդրի - ասիստենտ , տ.գ.թ.
 17. Վարդանյան Իզաբելլա Լևոնի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-444