Կառավարման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Հայրապետյան Ռուբեն Արմենի տ.գ.դ., պրոֆեսոր:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 1991 թվականին` անջատվելով բուհի աշխատանքի էկոնոմիկայի ամբիոնից: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր տնտեսության և հանրային կյանքի մյուս բնագավառների կառավարման դերի կարևորության, նորանկախ Հայաստանի համար կառավարման որակյալ կադրերի պատրաստման սուր անհրաժեշտության գիտակցմամբ: Արդեն 1989 թվականին բուհում, փաստորեն առաջինը հանրապետությունում, կատարվեց ընդունելություն տնտեսագետ-մենեջեր մասնագիտությամբ:
Վարիչները`
Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է եղել տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Պողոսյանը (1991-1994), իսկ 1994-2018թթ-ն՝ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը:
Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) առաջինից չորրորդ կուրսերում ներառյալ, ինչպես նաև մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) ողջ ուսումնառության ընթացքում: Ուսանողները ծանոթանում են ծրագրով նախատեսված տեսական դասընթացների բոլոր թեմաներին, իսկ գործնական աշխատանքների և արտադրական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական պրակտիկայի (վերջին երկուսը` մագիստրատուրայի) ընթացքում փորձառությամբ ամրապնդում ստացած գիտելիքները:
Մասնագիտություն` Կառավարում
Մասնագիտացումներ՝
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Գործարար կառավարում
Սոցիալական կառավարում
Նախագծերի կառավարում
Դասավանդվող հիմնական առարկաները
Կառավարման համ. ընդ. տեսություն, Գործավարություն և օֆ. կազմակերպում, Հռետորական արվեստ, Կազմակերպման տեսություն, Կազմակերպական վարքագիծ, Սոցիոլոգիա, Հանրային կառ. տեսություն և պատմություն, Կառավարման սոց. և կոնկրետ սոց. հետազոտություններ, Առաջնորդման ժամանակակից տեսություններ, Պետության և իրավունքի տեսություն, Էկոնոմիկա և կառավարում, Սոցիալական մենեջմենթ, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Միջազգային մենեջմենթ, Մենեջմենթ, Անձնակազմի կառավարում, Ռազմավարական կառավարում, Բանկային և ֆին. մենեջմենթ, Նորամուծ. և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրներ, Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն, Տարածաշրջ. էկոնոմիկա և կառավարում, Հանրային կառ. միջ. փորձ, Հանրային ծառ. համակարգը, Պետության և իրավունքի տեսություն, Մենեջմենթի հիմունքներ, Ռիսկերի կառավարում, Նախագծերի կառավարում, Ներդրումային պորտֆելի կառ. հիմնախնդիրները, Արտադրական մենեջմենթ, Կորպորատիվ կառավարման տեսություն, Ազգային սոցիալ-տնտեսական անվտանգության հիմնախ., Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ, Հարկային և մաքսային մենեջմենթ, Նախագծերի և որակի կառավարում, Գործարարության ռիսկերի կառավարում, Ֆինանսական կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
Գիտահետազոտական աշխատանքները՝
Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական թեման է «Տնտեսության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»:
Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական 20 մենագրություն, 3 դասագիրք և ուսումնամեթոդական 8 աշխատություն: Ընդհանուր առմամբ, ամբիոնի աշխատակիցները 2015թ. հրատարակել են թվով`43, իսկ 2016 թվականին` 48 գիտական աշխատանք: 2016թ. ամբիոնի կողմից վերահրատարվել է «Մենեջմենթ» դասագիրքը:
Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցել են ՀՊՏՀ «Բանբեր» գիտական հանդեսի կայացմանը, իսկ ամբիոնի վարիչ, ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը 2005-2011թթ. եղել է հանդեսի գլխավոր խմբագիրը:
Ամբիոնի գոյության ընթացքում, 1994 թվականից մինչ օրս, ամբիոնի աշխատակիցների, ասպիրանտների և հայցորդների կողմից պաշտպանվել է 3 դոկտորական և 70 թեկնածուական ատենախոսություն: Ամբիոնի վարիչ Յուրի Սուվարյանն ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ իսկական անդամ:

Ամբիոնի կազմը

 1. Հայրապետյան Ռուբեն Արմենի - ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Սուվարյան Յուրի Միքայելի - ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ.գ.դ պրոֆեսոր
 3. Սուվարյան Արզիկ Միքայելի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Ավանեսյան Ռոմիկ Սանջանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ասլանյան Գագիկ Սերգեյի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հովհաննիսյան Արևիկ Ռազմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Օրդյան Արմենուհի Էդիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մկրտչյան Լուսյա Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մինասյան Աննա Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Մնացականյան Տիգրան Ստեփանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 11. Ասատրյանց Սարգիս Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Կարախանյան Արմեն Ռաֆայելի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 13. Մելքոնյան Նարեկ Հակոբի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 14. Կարապետյան Սուսաննա Սամվելի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Հարությունյան Հասմիկ Միհրդատի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Սանամյան Աննա Հակոբի - ասիստենտ
 17. Քոչարյան Մարիանա Ռաֆիկի - ասիստենտ
 18. Օհանյան Թագուհի Հովիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 19. Մկրտչյան Տաթևիկ Նիկոլայի - ասիստենտ
 20. Սողոմոնյան Անի Մխիթարի - ասիստենտ
 21. Գյուլգյուլյան Լիլիթ Արմենի - ասիստենտ
 22. Կարախանյան Սեդա Ալեքսանդրի - ասիստենտ
 23. Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 24. Մերդինյան Գայանե Միհրանի - ասիստենտ
 25. Մնացականյան Ստեփան Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 26. Անանյան Գագիկ Հրանտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 27. Տերտերյան Վաչե Բագրատի - տ.գ.թ., դոցենտ
 28. Բախչագուլյան Աբրամ Արամի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 29. Սաֆարյան Պավել Դանտոնի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար
 30. Դավթյան Արտակ Լյուդվիգի - ասիստենտ
 31. Մկրտչյան Շուշանիկ Յուրիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 32. Հովհաննիսյան Կամո Աղավարդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 33. Ասլանյան Սերգեյ Գագիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 34. Հարությունյան Աննա Վլադիմիրի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 35. Սիմոնյան Ալվարդ Նորայրի - լաբորանտ
 36. Քթոյան Ալինա Տիգրանի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Կառավարման ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-434
էլ. փոստ` hpthkaravarum@mail.ru