Կառավարման ամբիոն

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Ասլանյան Գագիկ Սերգեյի – տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 1991 թ․, որը պայմանավորված էր այդ ժամանակաշրջանում տնտեսության և հանրային կյանքի տարբեր ոլորտների կառավարման դերի կարևորությամբ, նորանկախ մեր երկրի համար կառավարման որակյալ կադրերի պատրաստման անհրաժեշտության գիտակցմամբ։
Ամբիոնի գործունեության նպատակն է կրթական, գիտահետազոտական, մեթոդական, ինչպես նաև ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների միջոցով կառավարչական և գործարարության խնդիրների լուծման հմտություններով, կարողություններով, վերլուծական ունակություններով, քաղաքացիական և սոցիալական պատասխանատվությամբ առաջնորդվող, մասնագիտական բարձր որակավորմամբ կառավարման ոլորտի մրցունակ կադրերի պատրաստումն ու վերապատրաստումը։

Վարիչները

 • Հիմնադիր վարիչ՝ տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Հ․ Պողոսյան (1991-1994 թթ․)
 • ակադեմիկոս Յու․ Սուվարյան (1994-2018 թթ.)
 • ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ռ․ Հայրապետյան (2018-2019 թթ․)
 • ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Խ․ Մխիթարյան (2019-2022 թթ.)
 • 2022 թվականից մինչ օրս՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Գ․ Ասլանյան

Կրթական ծրագրերը

Ամբիոնում ուսումնական ծրագրերի հիման վրա, որոնք համապատասխանում են ՀՀ պետական կրթական չափորոշիչներին, կրթությունն իրականացվում է 3 մակարդակներում՝

Բակալավրիատ՝

 • Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մագիստրատուրա՝

 • Գործարար վարչարարություն
 • Հանրային կառավարում
 • Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն
 • Բուժհաստատությունների կառավարում

Հետբուհական կրթություն՝

 • Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Դասավանդվող առարկաները

Ամբիոնի կողմից դասավանդվող ավելի քան 50 առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) 1-4-րդ կուրսերում, ինչպես նաև մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) և ասպիրանտուրայի ողջ ուսումնառության ընթացքում։

 • Մենեջմենթ
 • Կառավարման համ. ընդ. տեսություն
 • Կազմակերպման տեսություն
 • Կազմակերպական վարքագիծ
 • Կառավարման սոց. և կոնկրետ սոց. հետազոտություններ
 • Պետական և մունիցիպալ կառավարում
 • Անձնակազմի կառավարում
 • Ռազմավարական կառավարում
 • Առաջնորդման ժամանակակից տեսություններ
 • Ռիսկերի կառավարում
 • Հանրային կառավարում
 • Նախագծերի կառավարում
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Փոփոխությունների կառավարում
 • Բիզնես էթիկա

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Որպես ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղություն՝ 2022 թ․ հաստատվել է «ՀՀ կառավարման բարեփոխումների իրականացման արդյունավետությունը» թեման, որից էլ բխում են նույն թվականին ամբիոնի կողմից տպագրված հետազոտությունների ուղղությունները։
2018-2022 թթ․ (առաջին կիսամյակ) ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 59 գիտական հոդված, 2 մենագրություն, 14 ուսումնական ձեռնարկ և մասնակցել է 19 գիտաժողովների, 2022 թ․՝ 1 մենագրություն, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 7 գիտական հոդված։
Ամբիոնի գոյության ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցները, ասպիրանտներն ու հայցորդները պաշտպանել են 3 դոկտորական և 80 թեկնածուական ատենախոսություն:

Ամբիոնի կազմը

 1. Ասլանյան Գագիկ Սերգեյի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ
 2. Սուվարյան Արզիկ Միքայելի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սարիբեկյան Ամալյա Սարիբեկի - տ․գ․թ․, պրոֆեսոր
 4. Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 6. Ավանեսյան Ռոմիկ Սանջանի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Օրդյան Արմենուհի Էդուարդի – տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մինասյան Աննա Աշոտի – տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մանուկյան Ամալյա Ստյոպայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Օհանյան Թագուհի Հովիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Հովհաննիսյան Արևիկ Ռազմիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Շահնազարյան Նելլի Հայկազի –տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Կարախանյան Արմեն Ռաֆայելի – տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Քոչարյան Մարիանա Ռաֆիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Հարությունյան Հասմիկ Միհրդատի – տ.գ.թ., դոցենտ
 16. Ասատրյանց Սարգիս Արմենի – տ.գ.թ., դոցենտ
 17. Անանյան Գագիկ Հրանտի – տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Ասրյան Կարինե Նիկոլայի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 19. Զալինյան Աշոտ Միքայելի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 20. Ղազարյան Հայկ Ռազմիկի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 21. Համբարձումյան Հասմիկ Հարությունի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 22. Կարապետյան Սուսաննա Սամվելի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 23. Բախշյան Արտաշես Ժորայի - ս․գ․թ․, ավագ դասախոս
 24. Առաքելյան Մարինե Վարդգեսի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 25. Հարությունյան Աննա Վլադիմիրի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 26. Բախչագուլյան Աբրամ Արամի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 27. Մկրտչյան Շուշանիկ Յուրիկի –տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 28. Ասլանյան Սերգեյ Գագիկի –տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 29. Մելքոնյան Նարեկ Հակոբի - տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
 30. Մկրտչյան Տաթևիկ Նիկոլայի - դասախոս
 31. Սանամյան Աննա Հակոբի – դասախոս
 32. Կարախանյան Սեդա Ալեքսանդրի - դասախոս
 33. Մանուկյան Գոհար Մառլենի – դասախոս
 34. Մերդինյան Գայանե Միհրանի - դասախոս
 35. Դալլաքյան Մերի Վարդանի - դասախոս
 36. Անտինյան Սերոբ Էդվարդի - դասախոս
 37. Զարգարյան Էլվիրա Վազգենի - դասախոս
 38. Կիրակոսյան Էրիկա Կորյունի - ասիստենտ
 39. Սմբատյան Արմեն Վոլոդյայի - դասախոս
 40. Վանեսյան Նարեկ Տիտանի - դասախոս
 41. Բադադյան Գագիկ Զարմավիրի - ասիստենտ
 42. Խաչատրյան Համազասպ Գառնիկի - ասիստենտ
 43. Շահրիմանյան Թերեզա Գագիկի - ասիստենտ
 44. Այվազյան Աննա Արամի - ասիստենտ
 45. Մնացականյան Մարիամ Գևուշի - ավագ լաբորանտ
 46. Ղազարյան Լիանա Գարիկի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, կառավարման ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-434, (+37410) 593-433
էլ. փոստ` hpthkaravarum@mail.ru