Կառավարման ամբիոն

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի, տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ամբիոնը հիմնադրվել է 1991 թվականին` անջատվելով բուհի աշխատանքի էկոնոմիկայի ամբիոնից: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր տնտեսության և հանրային կյանքի մյուս բնագավառների կառավարման դերի կարևորության, նորանկախ Հայաստանի համար կառավարման որակյալ կադրերի պատրաստման սուր անհրաժեշտության գիտակցմամբ: Արդեն 1989 թվականին բուհում, փաստորեն առաջինը հանրապետությունում, կատարվեց ընդունելություն տնտեսագետ-մենեջեր մասնագիտությամբ:
Վարիչները`
Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է եղել տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Պողոսյանը (1991-1994), իսկ 1994-2018թթ-ն՝ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը:
Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) առաջինից չորրորդ կուրսերում ներառյալ, ինչպես նաև մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) ողջ ուսումնառության ընթացքում: Ուսանողները ծանոթանում են ծրագրով նախատեսված տեսական դասընթացների բոլոր թեմաներին, իսկ գործնական աշխատանքների և արտադրական, գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական պրակտիկայի (վերջին երկուսը` մագիստրատուրայի) ընթացքում փորձառությամբ ամրապնդում ստացած գիտելիքները:
Մասնագիտություն` Կառավարում
Մասնագիտացումներ՝
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Գործարար կառավարում
Սոցիալական կառավարում
Նախագծերի կառավարում
Դասավանդվող հիմնական առարկաները
Կառավարման համ. ընդ. տեսություն, Գործավարություն և օֆ. կազմակերպում, Հռետորական արվեստ, Կազմակերպման տեսություն, Կազմակերպական վարքագիծ, Սոցիոլոգիա, Հանրային կառ. տեսություն և պատմություն, Կառավարման սոց. և կոնկրետ սոց. հետազոտություններ, Առաջնորդման ժամանակակից տեսություններ, Պետության և իրավունքի տեսություն, Էկոնոմիկա և կառավարում, Սոցիալական մենեջմենթ, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Միջազգային մենեջմենթ, Մենեջմենթ, Անձնակազմի կառավարում, Ռազմավարական կառավարում, Բանկային և ֆին. մենեջմենթ, Նորամուծ. և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրներ, Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն, Տարածաշրջ. էկոնոմիկա և կառավարում, Հանրային կառ. միջ. փորձ, Հանրային ծառ. համակարգը, Պետության և իրավունքի տեսություն, Մենեջմենթի հիմունքներ, Ռիսկերի կառավարում, Նախագծերի կառավարում, Ներդրումային պորտֆելի կառ. հիմնախնդիրները, Արտադրական մենեջմենթ, Կորպորատիվ կառավարման տեսություն, Ազգային սոցիալ-տնտեսական անվտանգության հիմնախ., Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ, Հարկային և մաքսային մենեջմենթ, Նախագծերի և որակի կառավարում, Գործարարության ռիսկերի կառավարում, Ֆինանսական կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
Գիտահետազոտական աշխատանքները՝
Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական թեման է «Տնտեսության կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»:
Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական 20 մենագրություն, 3 դասագիրք և ուսումնամեթոդական 8 աշխատություն: Ընդհանուր առմամբ, ամբիոնի աշխատակիցները 2015թ. հրատարակել են թվով`43, իսկ 2016 թվականին` 48 գիտական աշխատանք: 2016թ. ամբիոնի կողմից վերահրատարվել է «Մենեջմենթ» դասագիրքը:
Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցել են ՀՊՏՀ «Բանբեր» գիտական հանդեսի կայացմանը, իսկ ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը 2005-2011թթ. եղել է հանդեսի գլխավոր խմբագիրը:
Ամբիոնի գոյության ընթացքում, 1994 թվականից մինչ օրս, ամբիոնի աշխատակիցների, ասպիրանտների և հայցորդների կողմից պաշտպանվել է 3 դոկտորական և 70 թեկնածուական ատենախոսություն:

Ամբիոնի կազմը

 1. Մխիթարյան Խորեն Ալբերտի -ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Ասլանյան Գագիկ Սերգեյի – տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Ավանեսյան Ռոմիկ Սանջանի – տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Օրդյան Արմենուհի Էդուարդի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ասատրյանց Սարգիս Արմենի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մինասյան Աննա Աշոտի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մանուկյան Ամալյա Ստյոպայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Օհանյան Թագուհի Հովիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Համբարձումյան Հասմիկ Հարությունի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Կարապետյան Սուսաննա Սամվելի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 11. Հովհաննիսյան Արևիկ Ռազմիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Շահնազարյան Նելլի Հայկազի –տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Կարախանյան Արմեն Ռաֆայելի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 14. Քոչարյան Մարիաննա Ռաֆիկի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Հարությունյան Հասմիկ Միրհդատի –տ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Մկրտչյան Տաթևիկ Նիկոլայի -ասիստենտ
 17. Սանամյան Աննա Հակոբի – ասիստենտ
 18. Կարախանյան Սեդա Ալեքսանդրի - ասիստենտ
 19. Առաքելյան Մարինե Վարդկեսի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 20. Հարությունյան Աննա Վլադիմիրի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 21. Մանուկյան Գոհար Մառլենի – ասիստենտ
 22. Քցյան Արթուր Շալիկոյի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 23. Սուվարյան Արզիկ Միքայելի –տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 24. Թովմասյան Գայանե Ռուբիկի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 25. Մերդինյան Գայանե Միհրանի -ասիստենտ
 26. Դալլաքյան Մերի Վարդանի -ասիստենտ
 27. Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 28. Ղազարյան Էդգար Ֆերդինանդի – տ.գ.թ., դոցենտ
 29. Մանուչարյան Վարդանուշ Գրիգորի –տ.գ.թ., ասիստենտ
 30. Անանյան Գագիկ Հրանտի –տ.գ.թ., դոցենտ
 31. Մնացականյան Ստեփան Լևոնի –տ.գ.թ., դոցենտ
 32. Բախչագուլյան Աբրամ Արամի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 33. Մկրտչյան Շուշանիկ Յուրիկի –տ.գ.թ., ասիստենտ
 34. Ասլանյան Սերգեյ Գագիկի –տ.գ.թ., ասիստենտ
 35. Ղահրամանյան Մարինե Գրիգորի -ասիստենտ
 36. Անտինյան Սերոբ - ասիստենտ
 37. Սարգսյան Կարեն Համլետի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 38. Մնացականյան Մարիամ Գևուշի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Կառավարման ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-434
էլ. փոստ` hpthkaravarum@mail.ru