Լեզուների ամբիոն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ, պրոֆեսոր Լուսինե Հարությունյանը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ. հուլիսին օտար լեզուների ու հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոնների վերակազմավորման արդյունքում:
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի կրթական քաղաքականությունը բխում է առկա պայմաններում տնտեսական տարբեր բնագավառների կողմից մասնագետներին առաջադրվող պահանջներից: Հաշվի առնելով գիտատեխնիկական առաջընթացը, միջազգային և շուկայական հարաբերությունների զարգացումն ու համաշխարհայնացման լայնածավալ գործընթացները՝ լեզուների ամբիոնի կրթական կարևորագույն նպատակներից մեկը մասնագիտական օտար լեզուներին տիրապետող մրցունակ մասնագետների պատրաստումն է: Ամբիոնը մշակում է կրթական ծրագրեր՝ ուղղված օտար լեզուների ուսուցումը ծառայեցնելու մասնագիտական նպատակներին և հետևողականորեն արդիականացնելու անգլերենի դասավանդման մեթոդները (օրինակ, անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար EAP – English for Academic Purposes, անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար ESP - English for Special Purposes), որոնք օտար լեզուների դասավանդման առավել արդյունավետ և ողջ աշխարհում լայն տարածում ստացած մոտեցումներ են:
Մասնագիտական օտար լեզվի ուսուցման գործնական նպատակը հաղորդակցական հիմքի ձևավորումն է, այսինքն` տարբեր մասնագիտական իրադրություններում օտար լեզվով արտահայտվել կարողանալը (բանավոր և գրավոր կերպով) համապատասխան թեմաների շուրջ և հասկանալ և վերարտադրել ընթերցած կամ ունկնդրած տեքստերը: Դասավանդման սույն գործընթացը նպատակաուղղված է զարգացնելու ուսանողների խոսքային գործունեության բոլոր հմտությունները` ունկնդրել, խոսել, ընթերցել, գրել:
Ուսուցման եռաստիճան համակարգի ներմուծման հետ մեկտեղ ամբիոնը մշակել է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի փուլերում մասնագիտական օտար լեզվի համակողմանի ուսումնասիրությունը ապահովող նոր ուսումնական ծրագրեր, որոնք հիմք են ծառայել դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, տեղեկատուների, մեթոդական ուղեցույցների և այլ օժանդակ նյութերի հրատարակման համար:
Ամբիոնին կից գործում է English Club ակումբը, որը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին հանդես գալ իրենց հուզող հարցերով, մասնակցել տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումների, հանդես գալ զեկույցներով և կազմակերպել շնորհանդեսներ:

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Հարությունյան Լուսինե Արմենի – վարիչ, բ․գ․դ․, պրոֆեսոր
 2. Չալաբյան Սուսաննա Ավետիքի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 3. Գրիգորյան Արմինե Ռազմիկի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 4. Խաչատրյան Անուշ Սամվելի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 5. Երվանդյան Զուխրա Արմենակի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 6. Սարգսյան Ռուզաննա Ռուբենի – մ․գ․թ․, դոցենտ
 7. Մկրտչյան Ալլա Եփրեմի – մ․գ․թ․, դոցենտ
 8. Հայրապետյան Արևիկ Շմավոնի - բ․գ․թ․, ավագ դասախոս
 9. Հովհաննիսյան Գայանե Հակոբի - բ․գ․թ․, դասախոս
 10. Ղարսլյան Աննա Ռուբենի – բ․գ․թ․, դասախոս
 11. Մխիթարյան Իրինա Սերգեյի- բ․գ․թ․, դոցենտ
 12. Առաքելյան Ռուզաննա Սպարտակի - դոցենտ
 13. Խոստիկյան Ռուզաննա Վազգենի - ավագ դասախոս
 14. Տեր-Սարգսյան Լուսյա Խորենի - ավագ դասախոս
 15. Շահինյան Անահիտ Արարատի - ասիստենտ
 16. Ղազարյան Լիլիթ Լևոնի - ասիստենտ
 17. Թորգոմյան Քրիստինա Մելսի - ասիստենտ
 18. Ավդալյան Լիլիթ Գարեգինի- ասիստենտ
 19. Միդոյան Ժաննա Արարատի - ասիստենտ
 20. Սարգսյան Քրիստինե Աշոտի - ասիստենտ
 21. Բաղրամյան Ռուզաննա Էդուարդի – ասիստենտ
 22. Թաբաղյան Սոնա Վարդանի - ասիստենտ
 23. Աբգարյան Իզաբելլա Վաչեի- ասիստենտ
 24. Հակոբյան Լիլիթ Ռազմիկի – ասիստենտ
 25. Երկանյան Աննա Երեմի - ասիստենտ
 26. Տոնոյան Լիդա Ռոբերտի - ավագ դասախոս
 27. Գրիգորյան Մարինե Գրիգորի - ասիստենտ
 28. Գասպարյան Արմինե Վլադիմիրի - ասիստենտ
 29. Նանյան Սուսաննա Էդուարդի – ասիստենտ
 30. Հովհաննիսյան Դիանա Ռոբերտի - ասիստենտ
 31. Աբգարյան Մերի Արայիկի - ասիստենտ
 32. Շաշիկյան Գրիգոր Կարապետի - ասիստենտ
 33. Ղազարյան Հասմիկ Արծրունու - ասիստենտ
 34. Սարատիկյան Սյուզաննա Հենրիկի - ասիստենտ
 35. Հովհաննիսյան Ռոբերտ Արամի - դասախոս
 36. Ղոնյան Մելինե Սարգսի - դասախոս
 37. Սարատիկյան Լուսինե Սպարտակի – ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Լեզուների ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-436