Արմեն Քթոյան

Կրթություն. 2003թ. սեպտեմբեր՝ թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն՝ «Բանկային և արդյունաբերական կապիտալների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» թեմայով;
2000-2003թթ.` ասպիրանտուրա, ՀՀ կառավարությանն առընթեր Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտություն;
1995-2000թթ.` Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ (ներկայիս` ՀՊՏՀ), Ինժեներատնտեսագիտական ֆակուլտետ, «Մաթ. մեթոդներ և գործառն. հետազ. տնտեսությունում» մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ. 2017թ. մայիսից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի վարիչ:
2016թ. ապրիլից 2017թ. մայիս՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, ավագ հետազոտող – ծրագրերի համակարգող; 2017թ. մայիսից՝ հետազոտական նախագծի ղեկավար;
2016թ. սեպտեմբերից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ;
2007թ.-ից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի դոցենտ;
2000-2007թթ.` ՀՀ կառավարությանն առընթեր Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, գիտաշխատող, բաժանմունքի ղեկավար:

Հետազոտական հետաքրքրություններ.

  • մաթեմատիկական մեթոդների, էկոնոմետրիկ մոդելների, վիճակագրական ծրագրային փաթեթների կիրառությունը տնտեսագիտական խնդիրների լուծումներում,
  • տարածքային և տարածական սոցիալ-տնտեսական զարգացում,
  • բնակչության կենսամակարդակ ու կյանքի որակ,
  • ռիսկերի կառավարում,
  • սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների գլոբալացման խնդիրներ:

Էլ. հասցե, հեռախոս
arm.ktoyan@gmail.com; (+374) 10 24 70 90, 99 77 90 27