Հիփոթեքի տրամադրման պայմանները մատչելի են բարձր, թե՞ միջին խավի համար

Աշոտ Կիրակոսյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
«Տնտեսագիտական հետազոտություններ»
ծրագրի կրտսեր հետազոտող