Լեզուների ամբիոն

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ, դոցենտ Լուսինե Հարությունյանը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ. հուլիսին օտար լեզուների ու հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոնների վերակազմավորման արդյունքում:
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի կրթական քաղաքականությունը բխում է առկա պայմաններում տնտեսական տարբեր բնագավառների կողմից մասնագետներին առաջադրվող պահանջներից: Հաշվի առնելով գիտատեխնիկական առաջընթացը, միջազգային և շուկայական հարաբերությունների զարգացումն ու համաշխարհայնացման լայնածավալ գործընթացները՝ լեզուների ամբիոնի կրթական կարևորագույն նպատակներից մեկը մասնագիտական օտար լեզուներին տիրապետող մրցունակ մասնագետների պատրաստումն է: Ամբիոնը մշակում է կրթական ծրագրեր՝ ուղղված օտար լեզուների ուսուցումը ծառայեցնելու մասնագիտական նպատակներին և հետևողականորեն արդիականացնելու անգլերենի դասավանդման մեթոդները (օրինակ, անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար EAP – English for Academic Purposes, անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար ESP - English for Special Purposes), որոնք օտար լեզուների դասավանդման առավել արդյունավետ և ողջ աշխարհում լայն տարածում ստացած մոտեցումներ են:
Մասնագիտական օտար լեզվի ուսուցման գործնական նպատակը հաղորդակցական հիմքի ձևավորումն է, այսինքն` տարբեր մասնագիտական իրադրություններում օտար լեզվով արտահայտվել կարողանալը (բանավոր և գրավոր կերպով) համապատասխան թեմաների շուրջ և հասկանալ և վերարտադրել ընթերցած կամ ունկնդրած տեքստերը: Դասավանդման սույն գործընթացը նպատակաուղղված է զարգացնելու ուսանողների խոսքային գործունեության բոլոր հմտությունները` ունկնդրել, խոսել, ընթերցել, գրել:
Ուսուցման եռաստիճան համակարգի ներմուծման հետ մեկտեղ ամբիոնը մշակել է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի փուլերում մասնագիտական օտար լեզվի համակողմանի ուսումնասիրությունը ապահովող նոր ուսումնական ծրագրեր, որոնք հիմք են ծառայել դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, տեղեկատուների, մեթոդական ուղեցույցների և այլ օժանդակ նյութերի հրատարակման համար:
Ամբիոնին կից գործում է English Club ակումբը, որը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին հանդես գալ իրենց հուզող հարցերով, մասնակցել տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումների, հանդես գալ զեկույցներով և կազմակերպել շնորհանդեսներ:

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Հարությունյան Լուսինե Արմենի – վարիչ, բ․գ․դ․, դոցենտ
 2. Չալաբյան Սուսաննա Ավետիքի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 3. Խոստիկյան Ռուզաննա Վազգենի - դոցենտ
 4. Տեր-Սարգսյան Լուսյա Խորենի - դոցենտ
 5. Գրիգորյան Արմինե Ռազմիկի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 6. Խաչատրյան Անուշ Սամվելի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 7. Շահինյան Անահիտ Արարատի - դասախոս
 8. Ղազարյան Լիլիթ Լևոնի - դասախոս
 9. Թորգոմյան Քրիստինա Մելսի - դասախոս
 10. Ավդալյան Լիլիթ Գարեգինի- դասախոս
 11. Միդոյան Ժաննա Արարատի - դասախոս
 12. Սարգսյան Քրիստինե Աշոտի - դասախոս
 13. Մխիթարյան Իրինա Սերգեյի- բ․գ․թ․, ասիստենտ
 14. Սարգսյան Թամարա Հովհաննեսի - դասախոս
 15. Բաղրամյան Ռուզաննա Էդուարդի – դասախոս
 16. Նանյան Սուսաննա Էդուարդի – դասախոս
 17. Թաբաղյան Սոնա Վարդանի - դասախոս
 18. Ղազարյան Հասմիկ Արծրունու- դասախոս
 19. Աբգարյան Իզաբելլա Վաչեյի- դասախոս
 20. Սուվարյան Արծվիկ Սաղաթելի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 21. Երվանդյան Զուխրա Սրմենակի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 22. Հակոբյան Լիլիթ Ռազմիկի – դասախոս
 23. Երկանյան Աննա Երեմի - դասախոս
 24. Ղարսլյան Աննա Ռուբենի – բ․գ․թ․, ասիստենտ
 25. Աբգարյան Մերի Արայիկի - դասախոս
 26. Սարգսյան Ռուզաննա Ռուբենի – բ․գ․թ․, դոցենտ
 27. Մկրտչյան Ալլա Եփրեմի – մ․գ․թ․, դոցենտ
 28. Հովհաննիսյան Գայանե Հակոբի – բ․գ․թ․, ասիստենտ
 29. Տոնոյան Լիդա Ռոբերտի - դոցենտ
 30. Գրիգորյան Մարինե Գրիգորի - դասախոս
 31. Գասպարյան Արմինե Վլադիմիրի - դասախոս
 32. Հովհաննիսյան Գայանե Համազասպի – ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Լեզուների ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-436