ՀՊՏՀ ուսանողների ՄՈԳ-երի ցանկերը այսուհետ հասանելի են առցանց

21.04.2020
Դիտումների քանակ՝ 15284

Սիրելի ուսանողներ, ձեզ ենք ներկայացնում ուսումնառության ողջ ընթացքի կուտակային միջին որակական գնահատականները (ՄՈԳ)՝ ըստ ֆակուլտետների: Ստորև այցելեք ըստ ֆակուլտետների ակտիվ հղումների և ծանոթացեք տեղեկատվությանը:

Նշենք, որ ցանկերը տրամադրել են դեկանատները: