Լեզուների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Լուսինե Հարությունյանը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի լեզուների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ. հուլիսին օտար լեզուների ու հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոնների վերակազմավորման արդյունքում:ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի կրթական քաղաքականությունը բխում է առկա պայմաններում տնտեսական տարբեր բնագավառների կողմից մասնագետներին առաջադրվող պահանջներից: Հաշվի առնելով գիտատեխնիկական առաջընթացը, միջազգային և շուկայական հարաբերությունների զարգացումն ու համաշխարհայնացման լայնածավալ գործընթացները՝ լեզուների ամբիոնի կրթական կարևորագույն նպատակներից մեկը մասնագիտական օտար լեզուներին տիրապետող մրցունակ մասնագետների պատրաստումն է: Ամբիոնը մշակում է կրթական ծրագրեր՝ ուղղված օտար լեզուների ուսուցումը ծառայեցնելու մասնագիտական նպատակներին և հետևողականորեն արդիականացնելու անգլերենի դասավանդման մեթոդները (օրինակ, անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար EAP – English for Academic Purposes, անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար ESP - English for Special Purposes), որոնք օտար լեզուների դասավանդման առավել արդյունավետ և ողջ աշխարհում լայն տարածում ստացած մոտեցումներ են:Մասնագիտական օտար լեզվի ուսուցման գործնական նպատակը հաղորդակցական հիմքի ձևավորումն է, այսինքն` տարբեր մասնագիտական իրադրություններում օտար լեզվով արտահայտվել կարողանալը (բանավոր և գրավոր կերպով) համապատասխան թեմաների շուրջ և հասկանալ և վերարտադրել ընթերցած կամ ունկնդրած տեքստերը: Դասավանդման սույն գործընթացը նպատակաուղղված է զարգացնելու ուսանողների խոսքային գործունեության բոլոր հմտությունները` ունկնդրել, խոսել, ընթերցել, գրել:Ուսուցման եռաստիճան համակարգի ներմուծման հետ մեկտեղ ամբիոնը մշակել է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի փուլերում մասնագիտական օտար լեզվի համակողմանի ուսումնասիրությունը ապահովող նոր ուսումնական ծրագրեր, որոնք հիմք են ծառայել դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, տեղեկատուների, մեթոդական ուղեցույցների և այլ օժանդակ նյութերի հրատարակման համար:Ամբիոնին կից գործում է English Club ակումբը, որը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին հանդես գալ իրենց հուզող հարցերով, մասնակցել տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումների, հանդես գալ զեկույցներով և կազմակերպել շնորհանդեսներ:

Հայոց լեզվի և գրականության բակալավրիատի ստուգարքի հարցաշարեր

Ռուսաց լեզվի բակալավրիատի ստուգարքի հարցաշարեր

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Հարությունյան Լուսինե Արմենի - վարիչ, բ.գ.դ., դոցենտ
 2. Չալաբյան Սուսաննա Ավետիքի - բ.գ.թ., դոցենտ
 3. Գրիգորյան Արմինե Ռազմիկի - բ.գ.թ., դոցենտ
 4. Խաչատրյան Անուշ Սամվելի - բ.գ.թ., դոցենտ
 5. Սուվարյան Արծվիկ Սաղաթելի - բ.գ.թ., դոցենտ
 6. Երվանդյան Զուխրա Արմենակի - բ.գ.թ., դոցենտ
 7. Խոստիկյան Ռուզաննա Վազգենի - դոցենտ
 8. Կարագուլյան Լուսինե Կարլենի - դասախոս
 9. Տեր-Սարգսյան Լուսյա Խորենի - դասախոս
 10. Միդոյան Ժաննա Արարատի - դասախոս
 11. Շահինյան Անահիտ Արարատի - դասախոս
 12. Թորգոմյան Քրիստինա Մելսի - դասախոս
 13. Ամատունի Գալինա Զավենի - դասախոս
 14. Պողոսյան Մելանիա Արտավազդի - դասախոս
 15. Ղազարյան Լիլիթ Լևոնի - դասախոս
 16. Ավդալյան Լիլիթ Գարեգինի - դասախոս
 17. Սարգսյան Քրիստինե Աշոտի - դասախոս
 18. Խաչատրյան Նեկտար Միհրանի - դասախոս
 19. Թաբաղյան Սոնա Վարդանի - դասախոս
 20. Մալոյան Ռեմիկ Վաղարշակի - դասախոս
 21. Թադևոսյան Էլֆինա Նազարի - դոցենտ
 22. Տոնոյան Լիդա Ռոբերտի - դոցենտ
 23. Հովհաննիսյան Հասմիկ Ռազմիկի (համատեղ.) - բ.գ.թ., դոցենտ
 24. Հակոբյան Լուսիկ Բորիսի - դասախոս
 25. Վարդապետյան Գայանե Արշակի - դասախոս
 26. Հարությունյան Ռուզաննա Մարտինի - դասախոս
 27. Գրիգորյան Մարինե Գրիգորի - դասախոս
 28. Գասպարյան Արմինե Վլադիմիրի - դասախոս
 29. Եղիազարյան Ռուզաննա Վահրիչի - լաբորանտ
 30. Հովհաննիսյան Գայանե Համազասպի - լաբորանտ
 31. Երկանյան Աննա Երեմի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Լեզուների ամբիոնՀեռ.` (+37410) 593-436