Դավիթ Ներսիկի Հախվերդյան

375037, ՀՀ, քաղ.Երևան, Խորենացի 47/7 շենք, բն. 30
( (37460) 50 51 00 (բն), (37491) 42 07 16 (բջջ.)
Էլ. փոստ: dhakhverdyan@yahoo.com
Ընտանեկան դրությունը՝ ամուսնացած, երկու երեխա
Ազգությունը՝ հայ
Տարիքը՝ 47 տարեկան (01.10.1973)
Ծննդավայրը՝ ՀՀ, Տավուշի մարզ, քաղ. Դիլիջան

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

 • 04.09.2019թ. -ից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն – տնօրեն
 • 01.2014-09.2019 թթ.՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ – Ֆինանսական վարչության պետի տեղակալ
 • 03.2013-11.2013 թթ. - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն – փորձագետ
 • 05.2011 – 11.2011 թթ. - «ԷԿՕ ՓՅՈՒՐ» ՍՊԸ - Զարգացման գծով տնօրեն, Գլխավոր տնօրեն
 • 11.2008 - 12.2010 թթ. «Աբել Աղանբեգյանի անվան կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոց» ՍՊԸ - Գլխավոր տնօրեն
 • 01.2007 - 09.01.2009 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ - գիտաշխատող, բազային խմբի ղեկավար
 • 07.2006 - 12.2006 թթ. - Տուրիզմի հայկական ինստիտուտ - Ռուսաստանի տուրիզմի միջազգային ակադեմիայի մասնաճյուղ - Տնտեսագիտության և մենեջմենտի ամբիոնի վարիչ
 • 05.2005 – 05.2006 թթ. - «Կոննեկտ» բաց բաժնետիրական ընկերություն - Տնտեսագիտական և մարքեթինգի բաժնի պետ
 • 07.2005 - 05.2007 թթ. - Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ - Տնօրենի խորհրդական
 • 12.2002 – 12.2006 թթ. - Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ - «էկոնոմիկա և իրավունք» բաժանմունքի անդամ
 • 05.2004 – 12.2004 թթ. – ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ - Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության պետ
 • 08.2001–05.2004 թթ. - ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարության Աճուրդի կենտրոն - Տնօրենի տեղակալ
 • 08.2001-06.2002 թթ. – Հայ-շվեյցարական համատեղ ձեռնարկություն «Կարիտաս» ՍՊԸ - տնտեսագիտա-իրավաբանական խորհրդատվություն
 • 06.1999 – 06.2001 թթ. – Ժամկետային ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
 • 01.1999 – 06.1999 թթ. - ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն - Մեթոդական բաժնի պետ
 • 12.1997- 01.1999 թթ. - ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն - Մեթոդական բաժնի պետի տեղակալ
 • 06.1998. – 10.1998 թթ. - ՀՀ էներգետիկայի ինստիտուտ - Հայաստանի էներգետիկայի համա­կարգի հիմնական միջոցների վերագնահատման գործընթացին անհրա­ժեշտ հայեցակարգի և փաստաթղթերի մշակում, փորձագետ
 • 01.1997 – 12.1997 թթ. - ՀՀ Սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն - Ձեռնարկությունների բաժնի պետի տեղակալ
 • 06.1996 - 06.1998 թթ. – «Աբովյանի գարեջրի գործարան» ԲԲԸ – տնտեսագետ
 • 08.1995 – 01.1997 թթ. - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն - Պետական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման, ապապետակա­նացման ու վերակազմավորման բաժնի առաջատար մասնագետ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻ­ՃԱՆ, ԿՈՉՈՒՄ, ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 • 05.2016 թ. - Շնորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում` «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • 11.2013թ. - Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Գլոբալացման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարգավորող ինստիտուտների գործունեության հիմնախնդիրները» թեմայով, «Համաշխարհային տնտեսագիտու­թյուն» մասնագիտությամբ տնտեսագի­տու­թյան դոկտորի գիտական աստիճանի շնորհում ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից:
 • 08.2011 թ. - Շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում` «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
 • 06.1999թ. - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտ­պա­նություն՝ «Տնտեսության և նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ «Պետական գույքի մասնավորեցման կատարելագործման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում» թեմայով, տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից:
 • 1995-1998թթ. - ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա – ասպիրանտ
 • 1990-1995թթ. - Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Ընդհանուր տնտեսագիտական ֆակուլտետ, «էկոնոմիկայի պետական կարգավորում» մասնագիտություն – ուսանող

ԱՅԼ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

 • 2008 թ-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, Բոստոն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, «Համայնքային կապեր» ծրագրի շրջանակներում «Զբոսա­շրջու­թյունը և կրթությունը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ, սերտիֆիկատ
 • 1998թ. օգոստոս – սեպտեմբեր, Կահիրե, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն, Եգիպտոսի կառավարության, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Մասնավորեցման և բարեփոխումների քաղաքականու­թյուն» վերապատրաստման դասընթացներ, սերտիֆիկատ
 • 1997թ., փետրվար-մարտ, Ստամբուլ, Թուրքիա OECD-ի (Մասնա­վոր հատվածի զարգացման կենտրոն) կողմից կազմակերպված «Մասնավորեցման մեթոդների կատարելա­գործում» վերապատրաստման դասընթացներ, սերտիֆիկատ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 • 09.2007 թ-ից առ այսօր` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան - «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ», «Միջազգային կորպորացիաներ», «Տնտեսության կարգավորման միջազգային համակարգեր» և «Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրներ» առարկաների դասախոս
 • 09.2009 - 09.2012 թթ. - Երևանի պետական համալսարան - «Միջազգային զբոսաշրջություն» առարկայի դասախոս
 • 09.2006 - 09.2008 թթ. - Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ - «Ծառայությունների ոլորտում բիզնեսի կազմակերպում» առարկայի դասախոս
 • 09.2006 - 09.2008 թթ. - Տուրիզմի հայկական ինստիտուտ - Ռուսաստանի տուրիզմի միջազգային ակադեմիայի մասնաճյուղ - «Արտաքին տնտեսական գործունեության կազմակերպում տուրիզմում», «Կառավարչական որոշումների մշակում» առարկաների դասախոս
 • 09.2003-01.2004 թթ. - Ին‎ֆորմատիկայի պետական քոլեջ - «Կառավարում» առարկայի դասախոս
 • 09.2002 – 09.2003 թթ. - Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ - «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» առարկայի դասախոս

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

15 մենագրություն, ուսումնական ձեռնարկ և դասախոսությունների տեքստ, ավելի քան 75 գիտական հոդվածներ և զեկույցներ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն (տիրապետում եմ ազատ), անգլերեն (լավ)

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS Office (Word, Excel), Internet