Հաստատվել է ամենամյա արձակուրդի ժամանակացույցը

03.07.2019
Դիտումների քանակ՝ 3681

Ի կատարումն համալսարանի ռեկտորի 08.01.2019թվականի հմ. 01-Ն և 04.06.2019 թվականի հմ.356-Ա հրամաններով հաստատված ամենամյա արձակուրդների տրամադրման ժամանակացույցի, մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնից տեղեկացնում են՝

  1. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմին (ներառյալ Եղեգնաձորի մասնաճյուղը) ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է 12.07.2019թվականից մինչև 29.08.2019թվականը ներառյալ: Աշխատանքի ներկայանալ 2019թվականի օգոստոսի 30-ին:
  2. Համալսարանի ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի դասավանդող կազմին ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է 08.07.2019թվականից մինչև 23.08.2019թվականը ներառյալ: Աշխատանքի ներկայանալ 2019թվականի օգոստոսի 26-ին:
  3. Համալսարանի ղեկավար կազմին, ֆակուլտետների դեկաններին, ստորաբաժանումների ղեկավարներին ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է 15.07.2019թվականից մինչև 16.08.2019թվականը ներառյալ: Աշխատանքի ներկայանալ 2019թվականի օգոստոսի 19-ին:
  4. Համալսարանի ֆակուլտետների դեկանների տեղակալներին, ուսումնաօժանդակ կազմին, բոլոր ստորաբաժանումների աշխատակիցներին, ինչպես նաև ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի վարչական, ուսումնաօժանդակ կազմին ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է 22.07.2019թվականից մինչև 16.08.2019թվականը ներառյալ: Աշխատանքի ներկայանալ 2019թվականի օգոստոսի 19-ին:
  5. Համալսարանի գրադարանի աշխատակիցներին ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է 15.07.2019թվականից մինչև 16.08.2019թվականը ներառյալ: Աշխատանքի ներկայանալ 2019թվականի օգոստոսի 19-ին:

Ի գիտություն համալսարանի աշխատողների, սովորողների և շրջանավարտների լրացուցիչ հայտնում ենք.

ամառային արձակուրդներով պայմանավորված, ըստ ներկայացվող ժամանակացույցի, փակ են լինելու հետևյալ բաժիննները՝

  1. գրադարան՝ 01.08.2019թվականից մինչև 19.08.2019թվականը,
  2. ուսումնական բաժին՝ 22.07.2019թվականից մինչև 19.08.2019թվականը,
  3. արխիվ՝ 22.07.2019թվականից մինչև 19.08.2019թվականը,
  4. մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին՝ 29.07.2019թվականից մինչև 12.08.2019թվականը: