Թափուր հաստիքներ ՀՊՏՀ-ում

17.08.2020
Դիտումների քանակ՝ 1964

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Տնտեսագետ» հրատարակչությունում և տնտեսական և ինժեներատեխնիկական բաժնում առկա են, համապատասխանաբար, արտադրատնտեսական բաժնի կազմարարի և վերելակավարի թափուր հաստիքներ, որոնց մասին տեղեկատվության կարող եք ծանոթանալ ակտիվ հղումներով՝ համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի տրամադրած փաստաթղթերում: