Դրամաշնորհային հետազոտական ծրագրի իրականացման մրցույթ «Ամբերդ» կենտրոնից

Դիտումների քանակ՝ 152

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» հետազո­տա­կան կենտրոնը, համալսարանի հետազոտական կարողությունների բարելավման և սե­փական հետազոտական ներուժը պետական շահերին ի նպաստ բերելու, հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կիրառական հետազո­տությունների իրակա­նացման և հրապարակման, ընթացիկ հետազոտական աշխատանքներում համալսա­րանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողների, մագիստրոսների և ասպի­րանտ­­ների ներգրավ­ման, ինչպես նաև օտարալեզու հետազոտությունների հրապարա­կումների ավելացման նպատակով և արտաքին շահառուների հետ խորհրդակցութ­յուն­ների արդյունքում հայտա­րարում է դրամաշնորհային հետազոտական ծրագրի իրակա­նացման մրցույթ՝ «ՀՀ-ում շինանյութի շուկայի ուսումնասիրություն (ամրանների շրջանառության ոլորտի օրինակով)» թեմայով:

«Ամբերդ» հետազո­տա­կան կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտական թեմաների և խմբերի ձևավորման, դրանցում ասպիրանտների և ուսանողների ներգրավման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ,  իսկ հավելված 1-ը և հավելված 2-ը հասանելի են ակտիվ հղումներով։