Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի, ինչպես նաև 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ վճարովի հիմունքներով ասպիրանտուրայի ընդունելություն: Վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցման տարեկան ուսման վարձը կազմում է 500.000 (հինգ հարյուր...