Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Տարեվերջյան ռեկտորատում

2014 թվականի վերջին ռեկտորատը կայացավ այսօր: ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը խոսքը տրամադրեց  ֆակուլտետների դեկաններին՝ ներկայացնելու մագիստրատուրայի գիտամանկավարժական պրակտիկայի պաշտպանության արդյունքները: Այլ ընթացիկ հարցերի քննարկումից հետո տեղի ունեցավ հաճելի արարողություն....