Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Բազինյան Եվգենյա Արայիկի - տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը (նախկինում՝ տնտեսական կիբեռնետիկայի) հիմնադրվել է 1965 թվականին՝ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կազմում, այնուհետև՝ 1975-ին, Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի՝ որպես առանձին բուհի կազմավորմամբ, հիմնադրվել է ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը։ Առաջին իսկ օրվանից ամբիոնը ձեռնամուխ է եղել տնտեսամաթեմատիկական ուղղվածությամբ բարձրորակ մասնագետների պատրաստմանը։
Ամբիոնի առաքելությունը, ելնելով տնտեսության արդի պահանջներից և հիմնվելով կրթական միջազգային լավագույն փորձի վրա, ուսանողներին արդիական գիտելիքով և հմտություններով ապահովումն է՝ նպաստելով տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների գծով որակավորված, աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների պատրաստմանը։
Ամբիոնի գործունեությունը խարսխվում է ակադեմիական ազատության և ազնվության ճանաչման, պահպանման և պաշտպանման, տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ինտեգրման, կրթական գործընթացի անհատականացման, գիտակրթական գործունեության շարունակական և անընդհատ բարելավման, միջազգային գիտահետազոտական հանրույթին ինտեգրման, կրթական ծառայությունների սպառողների և շահառուների հետ հետադարձ կապի կառուցակարգերի զարգացման հիմնարար սկզբունքների վրա։

Ամբիոնի վարիչները

 • ֆիզմաթ․գ․թ․, դոցենտ Վ․ Կարաբեկով (1965 - 1972 թթ․)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Յու․ Մովսիսյան (1972 - 1974 թթ.)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Բ․ Եղիազարյան (1974 - 1978 թթ․)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Յու․ Մովսիսյան (1978 - 1984 թթ․)
 • տ․գ․թ․, պրոֆեսոր Մ․ Հարությունյան (1984 - 1991 թթ․)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Ս․ Սարգսյան (1991 - 2008 թթ․)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ա․ Թավադյան (2008 – 2022 թթ․)
 • 2022 թվականից մինչ օրս՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Եվգենյա Բազինյան

Մասնագիտություն, մասնագիտացում

Ամբիոնում կրթությունն իրականացվում է 3 մակարդակներում։

Բակալավրիատ

 • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մագիստրատուրա

 • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա

 • Ը․00․08 Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում

Դասավանդվող առարկաները

Ամբիոնի բազային առարկաները դասավանդվում են համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների գծով։

Դասավանդվող հիմնական առարկաներն են՝

 • Ֆինանսական մաթեմատիկա
 • Ակտուարական մաթեմատիկա
 • Կենսաթոշակների և կյանքի ապաhովագրության ակտուարական մոդելներ
 • Էկոնոմետրիկա
 • Բայեսյան էկոնոմետրիկա
 • Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
 • Ժամանակային շարքերի վերլուծություն և կանխատեսում
 • Պանելային տվյալների վերլուծություն
 • Կիրառական ռեգրեսիոն վերլուծություն
 • Քանակական ֆինանսներ
 • Գործառնությունների հետազոտություն
 • Հետազոտության քանակական մեթոդներ
 • Տնտեսական գործընթացների մոդելավորում
 • Դիսկրետ մաթեմատիկա
 • Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
 • Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
 • Մաթեմատիկական մոդելները ֆինանսական շուկաներում
 • Մեքենայական ուսուցում
 • Խաղերի տեսություն
 • Որոշումների տեսություն
 • Python ծրագրավորման լեզվի կիրառությունը ֆինանսներում
 • Տվյալների վերլուծություն Python-ի կիրառմամբ
 • Տվյալների վերլուծություն STATA ծրագրային փաթեթի միջոցով
 • Տվյալների վերլուծության գործիքներ և տվյալագիտության հիմունքներ
 • Մաթեմատիկական մեթոդները տվյալագիտությունում
 • Նեյրոնային ցանցեր և խորը ուսուցում
 • Տվյալների վերլուծություն և վիզուալիզացիա

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը պարբերաբար հրատարակում է գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասախոսության տեքստեր և այլն։
Ամբիոնի դասախոսները գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացնում տարատեսակ դրամաշնորհային ծրագրերում, ինչպես ՀՊՏՀ ներքին՝ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական ուղղությունների շրջանակներում, այնպես էլ՝ ազգային և միջազգային։

Ամբիոնի կազմը

 1. Բազինյան Եվգենյա Արայիկի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Թավադյան Աշոտ Աղասու - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Առաքելյան Արամ Հմայակի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Նալչաջյան Վահրամ Թորգոմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Կեսոյան Նարեկ Մյասնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մանուկյան Ելենա Գեորգիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հարությունյան Կարինե Շավարշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հակոբյան Տաթևիկ Հենրիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Թավադյան Աղասի Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Գուլյան Անահիտ Գևորգի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Լևոնյան Սուրեն Ռաֆիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 12. Հակոբյան Լիլիթ Գարիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 13. Խալաթյան Անի Սարգսի - տ․գ․թ․, դասախոս
 14. Կարապետյան Հովհաննես Ռազմիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 15. Խչեյան Մարիանա Հենրիկի – դասախոս
 16. Հարությունյան Արշալույս Դերենիկի - դասախոս
 17. Դավթյան Կամո Անդրանիկի - դասախոս
 18. Մինասյան Դավիթ Գարիկի - դասախոս
 19. Գրիգորյան Արթուր Աշոտի – դասախոս
 20. Գաբրիելյան Սոնա Երվանդի - դասախոս
 21. Քոչարյան Մերի Եգորի - դասախոս
 22. Կարապետյան Սարգիս Գուրգենի - դասախոս
 23. Թարփոշյան Հակոբ Վասակի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 24. Ղազարյան Ռոմիկ Արմենի - տ․գ․թ․, ասիստենտ
 25. Ասլանյան Գևորգ Սամվելի – տ․գ․թ․, ասիստենտ
 26. Կարոյան Աննա Արմենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պ.Սևակի 77, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
Հեռ.` +374 10 24 70 30
Էլ-փոստ` tntmatmet@asue.am