Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ՀՊՏՀ-ում մեկնարկել է գիտաուսումնական լաբորատորիաների աշխատանքը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ստեղծվել են գիտաուսումնական 4 լաբորատորիաներ՝ «Ֆինանսական ներգրավվածություն» /ղեկավար՝ տ.գ.դ., դոց. Սերգեյ Սուքիասյան/,  «Դրամավարկային քաղաքականություն և տնտեսական աճ» /ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Աշոտ Մաթևոսյան/, «Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ» /ղեկավար...