Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ՀՊՏՀ ներկայացուցիչները Ավստրիայում մասնակցել են գիտաժողովի

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի հետազոտական աշխատանքների գծով մասնագետ, տ.գ.թ. Աղասի Թավադյանը և միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի ասպիրանտ, ՀՀ ԿԲ  դրամավարկային քաղաքականության վարչության իրական հատվածի վերլուծության ու կանխատեսումների բաժնի մակրոտնտեսագետ...