Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Լույս է տեսել «Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն

Հրատարակվել է ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի  կողմից կազմակերպված «Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»  խորագրով  հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն, որը հրատարակության է երաշխավորվել  ՀՊՏՀ գիտական խորհրդի կողմից: Խմբագրական խորհրդի նախագահն...