Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Ժամկետները երկարաձգվել են. ՀՊՏՀ-ն և շվեյցարական ՈՒՄԵՖ համալսարանը հայտարարում են ընդունելություն

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և շվեյցարական ՈՒՄԵՖ համալսարանի միջև 2017թ. ապրիլի 12-ին կնքված կրկնակի աստիճանաշնորհման կրթական ծրագրի իրականացման համաձայնագրի շրջանակներում 2018/2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրով հայտարարվում է մագիստրատուրայի...