Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ` ՆՎԻՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ

Նոյեմբերի 25-ին ֆինանսական ֆակուլտետի 205 լսարանում նորաստեղծ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետը անցկացրեց առաջին գիտական սեմինարը` նվիրված պետական գնումների համակարգում առկա խնդիրներին: Զեկուցումով հանդես եկավ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Տիգրան Ջանոյանը, որը անդրադարձավ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակներին, խոսեց պատվիրատուների ու մասնակիցների, գնումների գործընթացի հիմնական սկզբունքների, գնումների գործընթացի կարգավորման ու համակարգման,  գնումների աջակցման կենտրոնի...