Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Հաստատվեցին ուսումնական պլանների և գիտելիքների գնահատման համակարգի գործոնների կշիռների փոփոխությունները

Այսօր տեղի ունեցած ՀՊՏՀ գիտխորհրդի նիստում հաստատվել են ուսումնական պլանի նորմատիվներում և գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգի գործոնների կշիռներում կատարված փոփոխությունները: Այսպիսով` գիտական խորհրդի որոշմամբ`- քննությամբ ավարտվող մոդուլների համար «ուսանողի անհատական աշխատանք» գործոնի կշիռն ավելացնել...