Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ՀՊՏՀ 605 ուսանողներ ստացել են ուսման վարձի զեղչ. ռեկտորատի նիստում հաստատվեցին արդյունքները

2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի առաջադիմության հիման վրա 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար ուսանողական նպաստների ձևով մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) իրավունք է տրվել Տնտեսագիտական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա համակարգերի բարձր առաջադիմություն ունեցող 605 ուսանողի:...