Նորություններ

Գտնվել է 4 նորություն

Կայացավ ՀՊՏՀ ռեկտորատի հերթական նիստը

Այսօր կայացավ ՀՊՏՀ ռեկտորատի հերթական նիստը՝ օրակարգային մեկ հարցով՝ «Առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքեր ունեցող ուսանողների՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի վերահանձնումների արդյունքների մասին»: Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը ՀՊՏՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Դիանա Գալոյանը նշեց, որ նոր...

ՀՊՏՀ 605 ուսանողներ ստացել են ուսման վարձի զեղչ. ռեկտորատի նիստում հաստատվեցին արդյունքները

2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի առաջադիմության հիման վրա 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար ուսանողական նպաստների ձևով մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) իրավունք է տրվել Տնտեսագիտական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա համակարգերի բարձր առաջադիմություն ունեցող 605 ուսանողի:...

Ռեկտորատի հերթական նիստում ներկայացվեցին վերահանձնումների արդյունքները

Այսօր կայացավ ՀՊՏՀ ռեկտորատի հերթական նիստը՝ օրակարգային մեկ հարցով: Դեկանները զեկուցեցին առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքեր ունեցող ուսանողների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի վերահանձնումների արդյունքների մասին: Ըստ ֆակուլտետների՝ դեկանները ներկայացրեցին իրավիճակը, նշվեց, որ հեռացման...

Ի գիտություն ուսանողների. ՀՊՏՀ ռեկտորատի նիստում քննարկվեց ուսման վարձերի վճարման կարգին վերաբերող հարցը

Այսօր տեղի ունեցավ ՀՊՏՀ ռեկտորատի հերթական նիստը. օրակարգում ընթացիկ մի շարք հարցեր էին, որոնք բարձրացրեցին ֆակուլտետների դեկանները: Այս օրերին ուսանողներին ամենաշատը հետաքրքրող հարցը ուսման վարձի վճարման կարգին էր վերաբերվում: Քննարկվեց և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան որոշվեց՝...