Նորություններ

Գտնվել է 2 նորություն

ՀՊՏՀ էլեկտրոնային գրադարանը հասանելի է նաև Գյումրու մասնաճյուղում

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների համար այսուհետ հասանելի է մայր բուհի էլեկտրոնային գրադարանը: library.asue.am հասցեով առկա գրականությունը էլեկտրոնային ձևով ներբեռնելի է նաև ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների համար: Ծրագրային կարգավորումները կատարել է ՀՊՏՀ էլեկտրոնային սարքավորումների սպասարկման և ծրագրային...

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական պարբերականի նոր թողարկումը՝ առցանց

Հանդեսի 2019 թ. 3-րդ համարի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Գիտություն» խորագրի ««Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդես» բաժնում: Այս համարում հոդվածները հայերեն են, ռուսերեն ու անգլերեն, արծարծում են տնտեսագիտության, ինչպես նաև մաթեմատիկայի, դասավանդման մեթոդաբանության և սպորտի հիմնախնդիրներ:...