Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

ՀՊՏՀ 807 ուսանողի տրվել է ուսման վարձի զեղչ

2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի առաջադիմության հիման վրա ուսանողական նպաստների ձևով մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) իրավունք է տրվել համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա համակարգերի բարձր առաջադիմություն ունեցող 807 ուսանողի` այդ թվում բուհի միջոցների հաշվին 100% փոխհատուցում ստացող...