Նորություններ

Գտնվել է 3 նորություն

ՀՊՏՀ 807 ուսանողի տրվել է ուսման վարձի զեղչ

2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի առաջադիմության հիման վրա ուսանողական նպաստների ձևով մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) իրավունք է տրվել համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա համակարգերի բարձր առաջադիմություն ունեցող 807 ուսանողի` այդ թվում բուհի միջոցների հաշվին 100% փոխհատուցում ստացող...

Այս կիսամյակում զեղչվել է ՀՊՏՀ 775 ուսանողի ուսման վարձ. հաստատումը՝ ռեկտորատի նիստում

Այսօր տեղի ունեցավ ՀՊՏՀ ռեկտորատի հերթական նիստը, որի օրակարգի հիմնական հարցը 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողների ուսման վարձի՝ ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ մանդատային հանձնաժողովի որոշումը հաստատելու մասին էր: Ներկաներին ողջունեց ռեկտորի...

Ռեկտորատը հաստատեց ուսման վարձի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցուցակը, կարևորեց բուհում գիտական կյանքի աշխուժացումը

Ռեկտորատի նիստն այսօր օրակարգային երկու հիմնական հարց էր նախատեսել: Առաջին հարցը զեկուցելու համար ՀՊՏՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը խոսքը տրամադրեց ուսումնակազմակերպական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Միհրդատ Հարությունյանին: Զեկուցելով 2017-2018 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում վճարովի ուսուցման համակարգի...