Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Թավադյան Աշոտ Աղասու, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը բացվել է 1975թ.
Վարիչները`
ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Կարաբեկով, տ.գ.դ., պրոֆեսորներ Յու. Մովսիսյան, Բ. Եղիազարյան, տ.գ.թ. պրոֆեսոր Մ.Հարությունյան, Ս.Սարգսյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Թավադյան: Ամբիոնի լավագույն շրջանավարտներից հանրապետության տարբեր նախարարություններում, վարչություններում, պետական կառավարման մարմիններում զբաղեցնում են պատասխանատու պաշտոններ: Ամբիոնի շրջանավարտներից երեքը եղել են ՀՀ ֆինանսների նախարար, իսկ Վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահը եղել է Ա.Թավադյանը: Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսամաթեմատիկական ամբիոնը համագործակցում է ՌԴ ԳԱ Տնտեսամաթեմատիկական, Էկոնոմիկայի ինստիտուտների հետ:
Մասնագիտություններ`
Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ
Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ», «Մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական աշխատանքներ» ձեռնարկները: Պատրաստվել են ծրագրեր մագիստրոսական առարկաներից, ձեռնարկներ մի շարք մագիստրոսական դասընթացներից:
Ա.Թավադյանի համահեղինակությամբ Մոսկվայում հրատարակվել է Евразийство и евразийская интеграция: истоки, основы, принципы, проблемы и перспективы ձեռնարկը:
Գիտահետազոտական աշխատանքները`
Ամբիոնի գիտական ձեռքբերումներից են վերջին տարիներին թեկնածուական 15 ատենախոսությունների պաշտպանությունները: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 15 գիտական աշխատանքներ: Ամբիոնում կատարվում են ՀՀ-ում տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների կիրառման և կոնկրետ մոդելավորման հարցերի վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքներ: Ամբիոնի վարիչ Ա.Թավադյանի կողմից հրատարակվել է Интервалы неопределенности экономики, М.,Наука մենագրությունը: Ա.Թավադյանի ղեկավարությամբ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հրատարակվել է Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР աշխատանքը: Հրատարակվել է Евразийская экономическая интеграция в действии գիրքը: Աշխատանքները ներկայացված են տարբեր կայքերում: Ա.Թավադյանը պատրաստել է Полосы неопределенности и вариантность экономики մենագրությունը:

Ամբիոնի կազմը

 1. Թավադյան Աշոտ Աղասու - Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Հարությունյան Միհրդատ Նավիկի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
 3. Նալչաջյան Վահրամ Թորգոմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կեսոյան Նարեկ Մյասնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հակոբյան Տաթևիկ Հենրիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Թավադյան Աղասի Աշոտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 7. Մկրտչյան Անահիտ Վանիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 8. Բազինյան Եվգենյա Արայիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Հարությունյան Քնարիկ Հարությունի - ասիստենտ
 10. Խչեյան Մարիանա Հենրիկի - ասիստենտ
 11. Քամալյան Ռոբերտ Արմենի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 12. Մանուկյան Ելենա Գեորգիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Հարությունյան Կարինե Շավարշի - տ.գ.թ.
 14. Հակոբյան Լիլիթ Գարիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Կարոյան Աննա Արմենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պ.Սևակի 77, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ, Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
Հեռ.` +374 10 24 70 30
Էլ-փոստ` tntmatmet@asue.am