ՀՊՏՀ 2013թ. ֆինանսական հաշվետվությունները

Դիտումների քանակ՝ 1062

ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ, գլխավոր հաշվապահ Անուշ Մարգարյանը հրապարակման է ներկայացրել «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեփակված ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտորական եզրակացությունը, որին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Նա նաև նշեց, որ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` կազմակերպությունները պարտավոր են տարեկան հաշվետվությունները հրապարակել մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող հուլիսի  1-ը:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին