5-20 հազար դրամ ամսական կրթաթոշակ՝ ՀՊՏՀ առաջին կուրս ընդունված սոցիալապես անապահով, բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին

Դիտումների քանակ՝ 902

Սիրելի ուսանողներ, նոր ուսումնական տարում ՀՊՏՀ-ում սկսել են իրագործվել սոցիալական ծրագրեր, ինչի մասին վերջին շրջանում համալսարանի ղեկավարության կողմից պարբերաբար հայտարարվել է:  ՀՊՏՀ ռեկտորատի  նիստում քննարկվել և որոշվել է  2013 - 2014 ուստարվա  առկա ուսուցման առաջին  կուրս  ընդունված  վճարովի  համակարգի բարձր առաջադիմությամբ սովորող սոցիալապես անապահով  ուսանողների համար  սահմանել կրթաթոշակ ըստ հետևյալ սանդղակի.

B (-)         -   5000դրամ

B              -   8000դրամ

B (+)       -  11.000դրամ

A (-)       -  14.000դրամ

A             -  17.000դրամ

A (+)       -  20.000դրամ

Նշենք, որ թեև այս կրթաթոշակներն ուսանողներին տրվելու են երկրորդ կիսամյակից սկսած՝  հաշվի առնելով առաջին կիսամյակի առաջադիմության արդյունքները, սակայն տրվելու են ամբողջ տարվա համար՝ սեպտեմբերից սկսած ամիսները ներառյալ:

Հիշեցնենք, որ  այս ուսումնական տարվանից բուհի ղեկավարության կողմից մշակվել և գործողության մեջ է դրվել ՀՊՏՀ-ում ուսանողական նպաստի, պետական և անվանական կրթաթոշակների հատկացման նոր կանոնակարգ, որը, ի թիվս մի շարք կետերի, հնարավորություն է ընձեռում համալսարանին բարձր առաջադիմություն ունեցող և սոցիալապես անապահով ուսանողներին խրախուսել այլ ձևերով՝ հանրակացարանային, ճաշարանային մատչելի պայմանների ապահովմամբ, կրթաթոշակների հատկացմամբ: Նշենք նաև, որ այս ամենն արվում է համալսարանի կողմից՝ միաժամանակ պահպանելով նախկինում գործող զեղչերի համակարգը:

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը բոլոր ուսանողներին և հատկապես առաջին կուրսեցիներին մաղթում է արդյունավետ ու բարձր առաջադիմությամբ ուսումնառություն:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին