Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի 2012-2013 ուսումնական տարվա դասապրոցեսի կազմակերպման ժամանակացույցը

Դիտումների քանակ՝ 485

1-ին կուրս նոյեմբերի 12-ից` 4 շաբաթ

2-րդ կուրս սեպտեմբերի 17-ից` 4 շաբաթ

3-րդ կուրս նոյեմբերի 12-ից` 4 շաբաթ

4-րդ կուրս սեպտեմբերի 17-ից` 6 շաբաթ

5-րդ կուրս սեպտեմբերի 17-ից` 6 շաբաթ

Ժամանակացույցը ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին է տրամադրել ՀՊՏՀ   ուսումնակազմակերպական   բաժինը:
ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին