ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԸՆԹԱՑՒԿ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ

Դիտումների քանակ՝ 1169

ՀՊՏՀ մանդատային հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների և առաջարկությունների հիման վրա, ՀՊՏՀ ռեկտորատի որոշմամբ, ուսման վարձի զեղչերից կօգտվեն առկա բակալավրիատի այն ուսանողները, ովքեր ներկայացրել են համապատասխան դիմումներ և որոնց ՄՈԳ-ը գերազանցել է 64.0 միավորը: Մյուս կրթաձևերի ուսանողների համար նվազագույն շեմ չի սահմանվել, հետևաբար զեղչերից կօգտվեն բոլոր դիմումատուները:

Ընթացիկ կիսամյակում զեղչ չի կիրառվի տեղափոխված ուսանողների նկատմամբ:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին