ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովը կանցկացվի նոյեմբերի 15-18-ը

Դիտումների քանակ՝ 1281

ՀՊՏՀ գիտության և ասպիրանտուրայի բաժնից հայտնում են, որ 2016թ. նոյեմբերի 15-18-ը կանցկացվի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպի­րանտների 26-րդ գիտաժողովը`«Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»  խո­րագրով:

Գիտաժողովի շրջանակներում բաժանմունքների նիստերը կանցկացվեն ըստ հետևյալ ուղղությունների.

 • Կառավարում
 • Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում
 • Մարդկային ռեսուրսների տնտեսագիտություն
 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 • Մակրոէկոնոմիկա
 • Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • Կրթության տնտեսագիտություն
 • Մարքեթինգ
 • Կոմերցիա, բիզնես և ապրանքագիտություն
 • Ինֆորմատիկա և վիճակագրություն
 • Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 • Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն
 • Բարձրագույն մաթեմատիկա
 • Էկոնոմետրիկա, մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
 • Փիլիսոփայություն, հայոց պատմություն և լեզվաբանություն:

Գիտաժողովին ներկայացվող հոդվածների համար սահմանված են հետևյալ պահանջները՝

նյութի ձևավորման պահանջները

 • հոդվածի ծավալը` 5-8 էջ,
 • հեղինակի մասին տվյալները /անուն, ազգանուն, հայրանուն, աշխատավայր, պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում/` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,
 • հոդվածի վերնագիրը, հիմնաբառերը / 5 բառից ոչ պակաս/ և ամփոփումները /50-60 բառ/` երեք լեզվով,
 • էջի ձևաչափը` A4 (201 X 297 մմ),
 • լուսանցքները` 2սմ բոլոր կողմերից,
 • տառատեսակը` GHEA Grapalat,
 • տառաչափը` 12,
 • տողամեջը` 1,5,
 • պարբերության խորությունը` 1սմ,
 • վերնագիրը` գլխատառերով, 14 տառաչափով,
 • գծանկարների և աղյուսակների տառաչափը` 10,
 • գծանկարները նկարի տեսքով չներկայացնել,
 • գծանկարի համարը և անվանումը` ներքևում, աղյուսակինը` վերևում,
 • բանաձևերը` Equation,
 • հղումները` տողատակում,
 • հոդվածը ներկայացնել տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով,
 • էլեկտրոնային տարբերակի ֆայլի անվանումը պետք է ներառի գիտաժողովի ծածկագիրը /ԳՀ-26/ և հեղինակի ազգանունը. օրինակ` ԳՀ-26, Ավագյան:

Հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ը:

Գիտական և տեխնիկական պահանջներին չբավարարելու դեպքում հոդվածը չի տպագրվում և հեղինակին այդ մասին տեղեկացվում է 7 օրվա ընթացքում:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՊՏՀ գիտության և ասպիրանտուրայի բաժին` հեռ. 59-34-26, email: muradyangitutyun@mail.ru:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին