«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհուրդը սահմանել է նոր չափանիշներ

Դիտումների քանակ՝ 1394

«Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի որոշմամբ սահմանվել են պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածներին առաջադրվող նոր պահանջները, որոնք զետեղված են ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի «Գիտություն» խորագրի խորագրի ««Բանբեր ՀՊՏՀ» գիտական հանդես» բաժնում: Տե՛ս այստեղ:

Նոր ձևաչափը ներառում է հոդվածների կառուցվածքային, բովանդակային և տեխնիկական պահանջներ, հրապարակման չափանիշներ, որոնք նույնն են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն հոդվածների համար:

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին