Նորություններ

Գտնվել է 1 նորություն

Ճշգրտվել են միջանկյալ քննաշրջանին չմասնակցած ուսանողների քննական օրերը

ՀՊՏՀ միջանկյալ քննաշրջանի ավարտից հետո քննությունների կազմակերպական հարցերով զբաղվող ուսումնական ստորաբաժանումներն արձանագրել են, որ քննական օրերի ընթացքում տարբեր առարկաներից բալալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի ուսանողները քննություններ են հանձնել քննական երեք ձևերով` թե’ համակարգչային կենտրոնում, թե’ ֆակուլտետներում:...